Ideemachine.nl
                                                                                                 

 

 

 

630329

       Bezoekersaantallen (het is echt waar)        

 

 


Robots.....The future is ours!

( 2456, just before the first robot-war. )

                                                                                                      

Mensen (Humanoids) - Mensen 2.0 (Nhumanoids) - Robots - Cyborgs (valse en echte) Botrots en Realborgs.  In verband met publicatie zijn de Robot-verhalen, Skittel, de Kubus en de Opdracht afgeschermd. Een 1e gedeelte (Robot-psychologie) wordt binnenkort beschikbaar op de Kobo-site en kan aldaar worden gedownloaded.  


1. Tim en Tara zijn twee robots, die leven in een volledig en goed werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-robot, meeneemt op een klein avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.

2. The Trip To Tara (TTTT) betreft een vervolg op het verhaal van Tim en Tara. We bevinden ons nu in een andere Metropool en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (mens-gelijkend). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.

3. De laatste Robot het derde deel is ook af. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle bewuste robots, dus ook Tara moeten worden vernietigd.

4. Skittel Een robotje voedt zichzelf op. (parodie op Pinokkio...een beetje) .

5. 80 DAGEN Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet Teegarden B, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een gevaarlijke weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de mogelijkheden. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal Mio-9-X, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot Raw-13-V slagen? 

6. Robot-o-logie. Hier heb ik mijn visies/analyses geplaatst op het gebied van Robots, voor zover zij zodanig geavanceerd zijn geworden dat de mens qua intelligentie is benaderd. Vooral de Robot-wetten van Asimov worden hier geanalyseerd en besproken. Tevens heb ik wat zuivere Robot-sprookjes verzonnen.

7. Overig. Out-of-the-box gedachten, korte verhalen, ideeën, sprookjes en meer.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site is ook mijn "digitale erfenis" ter inspiratie voor schrijvers, futuristen en de wetenschap, maar ook als aanmoediging (voor jong en oud) om te lezen. Ten aanzien van mijn digitale erfenis; mijn brein is druk doende naar het zoeken van inzichten, het verwerken van "out of the box-hersenspinsels" en creëren van verhaallijnen. De output van een creatieve mens. Hierbij ben ik niet gebonden, niet aan een religie, noch enige tegengestelde overtuiging. Disclaimer; Niet uit te sluiten is dat een bepaald idee/inzicht - in een bepaalde vorm - toch ergens - in andere taal-  al bestaat. Ik kan niet de hele wereld bijhouden op dit gebied.

Algemene hersenspinsels zijn vrij voor gebruik, maar creatieve elementen b.v. in verhaalvorm, vertelsel of script, mogen niet zonder mijn toestemming worden overgenomen voor eigen gebruik. Er wordt door mij geen toestemming gegeven voor publicatie, bijvoorbeeld in boekvorm of als e-book, in een krant of tijdschrift of op een website. Hieraan zijn allerlei voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat daar een bepaalde vergoeding voor wordt gegeven. Een licentie is alleen geldig voor de door mij overeengekomen vorm van gebruik. Voor gebruik waarvoor ik geen toestemming heb gegeven, zoals door-plaatsing van het artikel op een website, of het uitbrengen van een boek als e-book of er een vertaling, bewerking of verfilming van laten maken, is opnieuw (afzonderlijk) toestemming van mij (de auteur) nodig.Mijn naam is Ron (Ronnie) van de Pas, getrouwd (met Wilma), heb drie grote zoons (Pedro, Raymon en Fabian), twee prachtige schoondochters (Tess en Erilene, twee schattige kleinkinderen (Noa en Vera) en één trouwe hond (Lotje). Ik hou van SF, dieren, kabouters, lezen en schilderen. Helaas heb ik PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me niet meer om een sociaal leven te voeren. 

Contact; alleen via ideemachine@ziggo.nl

LET OP; deze site = voor smartphone zeer geschikt om te lezen (korte hoofdstukken). De drie kleine streepjes op een pagina = altijd het menu om de afzonderlijke hoofdstukken te kunnen bezoeken. 

 

 

BLOG - Tweezijdig mes, snijdt tot op het bot. (hoog Pussy Riot gehalte)


Terug naar overzicht

20-01-2020

De Marianen Trog

De Marianen trog is de diepste put ter wereld. Het ligt in zee en de Mount Everest past er op zijn kop in. Wie de diepste menselijke put wil zien, zal mijn vriend moeten bezien. Verschrikkelijk, ik dacht dat ik zelf wel eens diep gezonken was, maar het kan nog veel erger. Kom je daar nog uit en zo ja, wat blijft er dan van je over? Wordt vervolgd.

Ik bespeur intussen bij mij ook verschrikkelijk foute gedachten. Hoe erg is dat....nou dat is nog maar de vraag. Met stelligheid kan ik melden dat elke mens op aarde - met uitzondering van mensen met het syndroom van Down en kleine kinderen - foute gedachten heeft. Wordt de mens na zijn of haar dood getoetst op de woorden en daden of ook op diens gedachten. Zo ja....dan gaat bijna iedereen naar het vagevuur of de hel. De hemel moet wel een licht bevolkte plaats zijn. Net zoiets als een Efteling zonder rijen voor de attracties.

Hoe dan ook....zo fout als wij allemaal zijn; seksistisch, egoïstisch, onverschillig, hoogmoedig enzovoorts, we zouden naar gelijkenis van God zijn gemaakt. U begrijpt....ik meen daarom dat God;
A - debiel is
B - meerdere persoonlijkheden heeft of
C - onrealistisch is.

Laten we maar hopen dat antwoord A de juiste is. Dan zitten we tenminste met zijn allen in hetzelfde schuitje.Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info