Ideemachine.nl
                                                                                                 

 

 

160896

                           

                       

 

 


Robots.....The future is ours!

( 2456, just before the first robot-war. )

                                                                                                      

Mensen (Humanoids) - Mensen 2.0 (Nhumanoids) - Robots - Cyborgs (valse en echte) en Real-borgs.Tim en Tara zijn twee robots, die leven in een volledig en goed werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-robot, meeneemt op een klein avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.

T T T T (The Trip To Tara) betreft een vervolg op het verhaal van Tim en Tara. We bevinden ons nu in een andere Metropool en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (mens-gelijkend). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.

De laatste Robot het derde deel is ook af. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle bewuste robots, dus ook Tara moeten worden vernietigd.

Nieuw ---- SK-1-TT-EL Een robotje die moet worden opgevoed. Dat opvoeden laat de mens deze keer over aan een mensenkind. Samen beleven ze veel avonturen.  (parodie op Pinokkio)

Robot-o-logie. Hier heb ik mijn visies/analyses geplaatst op het gebied van Robots, voor zover zij zodanig geavanceerd zijn geworden dat de mens qua intelligentie is benaderd. Vooral de Robot-wetten van Asimov worden hier geanalyseerd en besproken. Tevens heb ik wat zuivere Robot-sprookjes verzonnen.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site is ook mijn "digitale erfenis" ter inspiratie voor schrijvers, futuristen en de wetenschap, maar ook als aanmoediging (voor jong en oud) om te lezen. Ten aanzien van mijn digitale erfenis; mijn brein is druk doende naar het zoeken van inzichten, het verwerken van "out of the box-hersenspinsels" en creëren van verhaallijnen. De output van een creatieve mens. Hierbij ben ik niet gebonden, niet aan een religie, noch enige tegengestelde overtuiging. Disclaimer; Niet uit te sluiten is dat een bepaald idee/inzicht - in een bepaalde vorm - toch ergens - in andere taal-  al bestaat. Ik kan niet de hele wereld bijhouden op dit gebied.

Algemene hersenspinsels zijn vrij voor gebruik, maar creatieve elementen b.v. in verhaalvorm, vertelsel of script, mogen niet zonder mijn toestemming worden overgenomen voor eigen gebruik. Er wordt door mij geen toestemming gegeven voor publicatie, bijvoorbeeld in boekvorm of als e-book, in een krant of tijdschrift of op een website. Hieraan zijn allerlei voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat daar een bepaalde vergoeding voor wordt gegeven. Een licentie is alleen geldig voor de door mij overeengekomen vorm van gebruik. Voor gebruik waarvoor ik geen toestemming heb gegeven, zoals door-plaatsing van het artikel op een website, of het uitbrengen van een boek als e-book of er een vertaling, bewerking of verfilming van laten maken, is opnieuw (afzonderlijk) toestemming van mij (de auteur) nodig.

Contact; ideemachine@ziggo.nl 

 

 

BLUGGER (meestal ongezouten bagger-berichten)


Terug naar overzicht

17-01-2020

Doel van het leven.

Wat is de zin van ons/het leven? (op verzoek van de Volkskrant)
Een zelf-interview.

Wat is je eerste ingeving betreffende de vraag?
De vraag is onduidelijk. Op de vraag afgaande lijkt de relevantie van mijn
persoonlijke kijk op de zin van het leven, feitelijk niet aan de orde. Gevraagd wordt naar de zin van ons leven. Een algemene vraag gericht op de gehele
mensheid. Beter ook, want de zin van het leven – in persoonlijke zin – ,geeft miljarden verschillende antwoorden en daaruit is – mochten we dat willen – geen richtinggevende conclusie te trekken. Ieder mens is en wordt namelijk gevormd tijdens en door het leven en zodoende kleurt de tijd elk antwoord op deze vraag in een verschillende tint. Anders gezegd; de zin van het leven voor Ridouan Taghi is waarschijnlijk volstrekt anders dan die van Hans Flipsen in mijn dorp en bovendien volstrekt tijdsgebonden.

En als we nu toch naar jouw persoonlijke zin vragen?
Oke...om iets weg te geven van mijn huidige persoonlijke toestand. De zin van mijn leven op dit moment is; “(verder) leven aan de andere zijde van de medaille” met als opdracht of doel, het accepteren van de ontstane toestand die mij daar heeft gebracht en dan alsnog het beste – vooral voor mijn geliefden – eruit te halen.
Als toelichting;
Voor mij verliep het leven probleemloos, een zeer hoge kwaliteit van leven met geen vuiltje aan de lucht. Later veranderde dit sluimerend naar een zeer negatieve toestand. Ik kon (en wilde misschien ook wel) stoppen het leven, maar ergens besefte ik dat ertegen strijden – door het ongeluk te accepteren – een doel an sich kon zijn. Ik kom later hierop terug.

En wat betreft de gehele mensheid?
Het antwoord op deze vraag kan slechts met een aantal meningen worden beantwoord en nimmer met een vaststaande waarheid.
Er zijn verschillende serieuze opties.
Ten eerste kunnen we er niet omheen dat het leven vooral een toevallige samenloop van omstandigheden lijkt te zijn. Zowel voor het ontstaan van het leven an sich, als voor datgene wat een ieder meemaakt. Hierbij betrek ik de oerknal en de evolutie, beiden zeer geënt op het toeval. Het antwoord op de vraag betreffende de gehele mensheid – als we het toeval als een atheïstische gedachte accepteren – dan is er geen zin van het leven te traceren. Alles is slechts een illusie of een zelf ingebeeld doel.
Met deze aanname – er is niets (dan toeval) – bereiken we niets.
Een hierop aansluitende optie;
Niet uit te sluiten valt dat de mensheid niets meer is als een gemaakte vorm van leven die nuttig is (geweest) voor een buitenaardse entiteit. Ze hebben ons gevormd en wachten tot we met voldoende soortgenoten zijn om ons dan (weer) te gebruiken als voeding of als slaven. Ook dan is er geen zin van het leven. Sterker nog, wie dit echt gelooft zal waarschijnlijk zich onthouden van voortplanting. Hoe dan ook...Ik verwacht deze optie niet als een waarheid, maar....maar bewijs eens dat het niet zo kan zijn. Er zijn eerder “bewijzen” dat het wel klopt! (Bijvoorbeeld, de Anunnaki, een Godheid uit het oude Irak, die de mens zou hebben geschapen.)
Ten tweede valt een Monotheïstisch Goddelijk aspect evenzo niet uit te sluiten. Zoals aangegeven, niemand weet de waarheid, behalve de doden. Maar....met deze aanname komen we als mensheid in de problemen om een logische zin van het leven te ontdekken. Immers, de mensheid heeft er intussen een zooitje van gemaakt, zowel op materieel als op geestelijk gebied. Bovendien heeft een God een ernstig probleem met het toeval wat elke keer – soms verwoestend - toeslaat en ook bij diegenen die dat niet expliciet verdienen. Hoe dan ook, mocht je gelovig zijn en volgen dat alles Gods wil is, dan is het doel en de zin van het leven ten aanzien van de mensheid niets anders dan het volgen en uitvoeren van hetgeen deze God kennelijk op schrift heeft gesteld.
Succes ermee.
Ten derde. Dit betreft een categorie die mijn aandacht heeft. Uit (spirituele)
ervaringen van de mensheid kunnen we ook nadenken over de aanwezigheid van
meerdere Goddelijke aspecten/natuurkrachten, zowel positief (wit) als negatief
(zwart) van aard. Dit inzicht – maar ook niets meer dan een aanname (een geloof dus) – omarmt het toeval als een aanwezige kracht. Bijna alles in onze wereld is weg te schrijven als een twee-eenheid en zo kan het niet anders zijn dat ook een God- oer of natuurkracht een spiegelbeeld heeft. Zo boven, zo beneden, staat immers geschreven in aloude geschriften. De zin van het leven voor de mens/mensheid is dan; het weerstaan van de zwarte kracht(en). We zijn dan wel niets meer dan de spelers op het bord van de Goden. Wie hier in meegaat, kan trachten een zo goed mogelijk leven te hebben, met aandacht voor het tegengaan van de zwarte kracht(en). Altruïsme is hier een voorbeeld van. Het helpen van elke mens voor zover dat in je macht ligt. Een nuttige bezigheid. Uiteraard kan je zelf slachtoffer worden van deze duistere krachten. Je dient deze tegenslagen dan te weerstaan, zodat het de invloed van de veroorzaker(s) verminderd. Er is – naar mijn mening – zodoende niets mooier om
mee te gaan in deze zienswijze. Je leeft dan weliswaar aan de andere zijde van de medaille (daar waar vooral het verdriet, depressie en ongeluk heerst), maar je bent met velen! Stel je voor dat je één of andere Godheid weerstaat, boos maakt en deze moet erkennen dat dat doel – mijn vernietiging – niet kan worden bereikt. Zou het niet mooi zijn om deel uit te maken van een Goddelijk spel? Een pion op het bord, belangrijk, zinvol, ook als je al het ongeluk ondergaat. Je lacht de Godheid/kracht(en) uit en wie weet...wordt je daar later voor beloond. De mensheid heeft echter – althans voor een groot gedeelte in de Westerse wereld – afstand genomen van God- Goden of natuurkrachten, iets wat te betreuren is. Leven zonder enig geloof is saai, vooral als je dan aan de andere zijde van de medaille terecht bent gekomen. Op zo'n moment heb je geen vangnet meer en rest het klagen, het ondergaan van de dieptes en uiteindelijk de dood door het verlies van alle hoop. Let wel...een geloof geeft geen garantie.
Evenzo vaak wint zwart.
Een uitgebreide soortgelijke/overeenkomstige maar evenzo serieuze zienswijze van deze kijk op het leven is terug te vinden op mijn site onder het kopje; De Schatkist – Aenea-Tao, Aenea en Aenea zegt.
Tot slot; Misschien is het werkelijke doel van het leven wel het zoeken naar het
antwoord op deze vraag. Ik verwijs daarbij naar onderstaande dialoog en merk op dat het zoeken, een menselijke bezigheid is, waarmee de mens zich – al sedert de prehistorie - heeft vermaakt en vooral beschadigd.

“Dag Balder...Heb je zin in een spelletje?”
“Natuurlijk Loki, altijd zin in. Wat stel je voor?”
“Oke, laten we een wereld scheppen met als handleiding; het toeval.
“Goed, en dan?”
“Nou dan wachten we op de uitkomst en verheugen ons op de verhalen die mogelijk ons bereiken.”
“Je bedoelt dat er uiteindelijk misschien wel intelligente creaturen verschijnen die ons lol en verwondering kunnen geven?”
“Ja, Loki, zoiets....”
“Maar...dan missen we het verdriet. Zonder verdriet kan er ook geen geluk zijn,
toch?”
“Dat is waar. Kom we betrekken Lucifer bij het spel. Dan wordt het vast nog beter.”
“Top Balder. Laten we beginnen.”
Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info