www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 


659152

bezoekersaantallen gestart in 2013

Robots... the future is ours.

(2456, just before the first Robot-war)


 


In verband met publicatie van mijn SF e-boeken TARA - VONNIE en R-PHOENIX (14+ samen goed voor 124 hoofdstukken) en SK1TTEL (SF kinderboek 10+) is slechts mijn blog niet afgeschermd. 

Mijn E-boeken zijn te koop op BOL.com en op KOBO.com (Skittel medio oktober 2021).

DE TARA-SAGE

Let op; De Tara-Sage begint rustig en vriendelijk, maar verloopt via complexe omstandigheden naar een avontuur vol hightech, horror en explosief geweld - 12+.

1. De Stille Tuin, 2. Rotopia x Utopia en 3. Morgenster ; In deze 3 delen volgen we twee Robots (Tim en Tara), die leven in een volledig en 'goed' werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-Robot, meeneemt op een ongekend avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.  (de 3 delen zijn samengevoegd tot één e-book; TARA)

4. De Puls, 5. De weg naar Rotopia en 6. Eri-Lene Deze 3 delen betreffen een vervolg op TARA. We bevinden ons nu in een andere Metropool (Krash-city) en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (zeer mens-gelijkende Robots). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.  (deze 3 delen zijn samengevoegd tot één e-book; VONNIE)

7. R-Phoenix Dit verhaal betreft een vervolg op TARA en VONNIE. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle geavanceerde Robots moeten worden vernietigd. (Dit e-book is het einde van de Tara-sage)


Overige boeken in ontwikkeling


8 Skittel (SK-1-TT-EL) Een Robot moet zichzelf opvoeden. (parodie op Pinokkio). Ook Tara speelt een kleine rol in dit boek. (Gereed zomer/najaar 2021 en wordt als het aan mij ligt een geïllustreerd kinderboek). Manuscript begin juli 2021 ingeleverd bij diverse uitgevers.

9. Minox, ofwel, de reis om Teegarden B in tachtig dagen. (nu volop mee bezig) Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet Teegarden B, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een kostbare weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de (on)mogelijkheden voor de mens op die planeet. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal MINOX, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot RAW slagen?

10. Robot-o-Logie. Betreft mijn 1e e-boek van de Serie Robots&Zo. Het is geen verhaal, maar een diepte-analyse van de Robot-wetten, ter voorbereiding op de Tara-Sage. Te koop op Bol voor maar 1,99 euro.)

11. De Kubus. (spannend SF-verhaal in de wachtrij)

12. De Opdracht. (kinderboek 12+ in de wachtrij)


Ik ben geïnteresseerd in Sciencefiction/Fantasy, kinderboeken, kwantummechanica, kiezelstenen, Atlantis, archaïsche historie, Theosofische bespiegelingen en Tarot. Helaas heb ik chronische PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me absoluut niet om een (normaal) sociaal leven te voeren. 

Contact; alleen via  mailadres; Ronnievandepas@gmail.com.

 

BLOG - PAS OP - Tweezijdig kartelmes, snijdt diep.


Terug naar overzicht

11-08-2021

Geheimen.

Ten eerste; elke heerser moet Machiavelli lezen, zodat deze kan vaststeller of hij of zij een dictator is, die geschiedenis zal maken.

Machiavelli studeerde op de manier zoals ik dat ook doe; veel lezen en de leesstof analyseren en opschrijven.

Ten tweede; Mijn eerste gedachten over een artikel in de Groene Amsterdammer d.d. 4 augustus 2021 van Sanne Bloemink. Het betreft de kwantummechanica.

‘Eigenschappen van objecten zijn relatief en bestaan alleen op het moment dat er interactie is.’

Rovelli (een hoogleraar) vergelijkt dit met snelheid. ‘We weten dat snelheid een fysische eigenschap is van een object ten opzichte van een ander object. Accepteren dat de aarde een bol is betekent accepteren dat de begrippen boven en onder relatief zijn, want afhankelijk van de plaats waar we ons op aarde bevinden. De kwantumtheorie trekt volgens Rovelli deze relativiteit in radicale zin door: alle eigenschappen van alle objecten zijn relationeel en bestaan alleen maar in relatie tot elkaar.’

DUS (ik) - moet er volgens die theorie een connectie zijn tussen alles en alles. Dat kunnen fysieke lijnen zijn of on-zijn-bare (onzichtbaar 2.0 dus ook) verbintenissen, zoals een geestelijke verbintenis, naar mijn mening.

'Het kwantumfenomeen dat misschien nog wel het meest tot de verbeelding spreekt en dat een gevolg is van deze radicale relationaliteit is verstrengeling. Dit is het verschijnsel dat twee kwanta, twee hele kleine deeltjes, die elkaar in het verleden zijn tegengekomen, een bepaalde band met elkaar houden.

DUS (ik) - het on-zijn-bare heeft ook een relatie met de tijd! Als dit klopt? Iets wat redelijk lijkt, want zonder verleden is er geen toekomst. Wel betekent dit een vergroting van de toch al complexe materie. 3D-schaalvergroting, zeg maar.

Artikel - 'Als dit alles je boven de pet begint te gaan, maak je dan vooral geen zorgen. Je bent in goed gezelschap. Einstein deed immers de befaamde uitspraak: ‘Iedereen die denkt dat hij de kwantumtheorie begrijpt, heeft hem niet begrepen.’ (Oke... ik snap het ook niet, maar heb wel de verbeelding).

Artikelfragment - Op dit moment zijn er tal van filosofen die zich storten op de implicaties van de kwantumtheorie voor de werkelijkheid. 'Rovelli zegt dat de hele fysische wereld relatief is. Als hij gelijk heeft en elk fysisch object is relatief, dan is de vraag die meteen daarna komt: relatief aan wat? Als materie altijd relatief is, dan heb je iets niet materieels en absoluuts nodig om een referentie te bieden voor alles wat wél relatief is, om dezelfde reden dat je een wereld van puur beweging niet kunt hebben zonder iets dat beweegt ten opzichte van iets anders. Je kunt niet een wereld hebben waar alles wat bestaat relatief is. Dingen die deze relaties aangaan moeten wel absoluut bestaan.

HM (ik) - Niet mee eens. Bovenstaande stelling is een aanname vanuit het menselijke uitzichtpunt. Wij nemen immers de materie en gebeurtenissen waar met onze zintuigen en kennen de niet-zijn-situatie niet. Maar... wat - zoals ik vaker heb gedaan - een droom IN een droom droom... Hoe zit dat dan? Wat is het onderliggende; de 1e droom of mijn hersenen?

Artikel - Alles wat je hebt zijn relaties en die relaties zijn zelf ook weer relaties tussen relaties, maar uiteindelijk houd je dan dus niets over dat echt bestaat. Je kunt met taal wel zeggen dat dit zo is, maar het heeft geen betekenis.

HM (ik) - een leegte, maar waarom zou er niets overblijven? Misschien is er wel een alles verbindend eindstation, zoals God of een super computer, die wij niet kennen of toedichten dat het er niet is.

Kastrup (ook een hoogleraar) neemt Rovelli’s conclusie dat de fysische wereld relatief is bloedserieus, maar ziet geen ander alternatief dan daarop vervolgens te postuleren dat onder de fysische wereld een andere, niet-fysische wereld moet liggen die niet relatief is. Die wereld is dan de fundering voor de relaties waarvan de fysische wereld gemaakt is. Waar die fundering dan precies uit bestaat? ‘Bepaalde mensen zouden kunnen zeggen: het is puur informatie.

AHA, hier kan ik mij beter in vinden. Daar komt Plato weer om de hoek - de grot allegorie (wij zien volgens Plato alleen de schaduwen op de muur met een vuur wat achter ons brandt en denken dat DAT de werkelijkheid is).

ARTIKEL - ‘Veel eenvoudiger is het om dat materialisme gewoon op te geven. Het andere ding waarvan we weten dat het bestaat is de geest, de natuurlijke geestelijke processen. Als je dat neemt als onderliggende werkelijkheid, dan heb je een compleet, coherent plaatje. Daarin is de fysische wereld relatief, omdat die slechts een beeld is van de absolute, onderliggende, geestelijke wereld. We weten dat die geestelijke wereld bestaat, namelijk in de vorm van onze eerste-persoon-ervaringen. Materie is niet fundamenteel; het is slechts een verschijningsvorm van de geest, net als tranen en kromgetrokken gezichtsspieren de materiële verschijningsvorm van innerlijk verdriet zijn. Daarmee valt alles op zijn plek.’

HM (ik) Nu wordt de mens wel ineens erg belangrijk. Maar wat is de onderliggende geest van een foto? Het toestel of de persoon/gebeurtenis? Hiermee wordt gesteld dat - de mens - leidend is. Hij/zij/het is immers de 1e-persoon die iets waarneemt en het 'omzet' in materie. Maar wat met de steen die niemand ooit heeft gezien, of de verste - niet zichtbare - sterren? Er moet volgens mij een groot iets zijn wat ALLES manifesteert. De vraag is; heeft de mens daarin nog invloed? Wordt ALLES gemanifesteerd of ligt de situatie anders? Ik vermoed van wel, want waarom zouden er anders natuurwetten zijn. Des te meer ik hierover lees, des te meer neig ik naar een God, die vaststaande wetten (extra) heeft gecreëerd.

Er blijft voor mij wel één vraag open; heeft een steen nu wel of geen directere relatie met God. Anders gezegd; zou of kan God meeluisteren via een steen? Of heeft de steen zelf ook een hogere geest? Dat laatste zou me verbazen, want een hond beseft bijna niet dat het bestaat. Wel mogelijk is een ingrijpen door God via een dier/plant/steen mogelijk.

En daar komen ook weer de door mij gestelde zwarte krachten naar voren. God heeft bijna zeker ook een tegenstander! Kan niet anders.Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info