www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 


657001

bezoekersaantallen gestart in 2013

Robots... the future is ours.

(2456, just before the first Robot-war)


 


In verband met publicatie van mijn e-boeken TARA - VONNIE en R-PHOENIX (samen goed voor 124 hoofdstukken) en mogelijk SK1TTEL (kinderboek - 9-10+ - 34 hoofdstukken) is alles behalve mijn blog en het SF-onderdeel Aenea (te vinden bij losse ideeën) afgeschermd.

Mijn E-boeken zijn te koop op BOL.com en op KOBO.com.


DE TARA-SAGE

Let op; De Tara-Sage begint rustig en vriendelijk, maar verloopt via complexe omstandigheden naar een avontuur vol hightech, horror en explosief geweld - 12+.

1. De Stille Tuin, 2. Rotopia x Utopia en 3. Morgenster ; In deze 3 delen volgen we twee Robots (Tim en Tara), die leven in een volledig en 'goed' werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-Robot, meeneemt op een ongekend avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.  (de 3 delen zijn samengevoegd tot één e-book; TARA)

4. De Puls, 5. De weg naar Rotopia en 6. Eri-Lene Deze 3 delen betreffen een vervolg op TARA. We bevinden ons nu in een andere Metropool (Krash-city) en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (zeer mens-gelijkende Robots). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.  (deze 3 delen zijn samengevoegd tot één e-book; VONNIE)

7. R-Phoenix Dit verhaal betreft een vervolg op TARA en VONNIE. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle geavanceerde Robots moeten worden vernietigd. (Dit e-book is het einde van de Tara-sage)


Overige boeken in ontwikkeling


8 Skittel (SK-1-TT-EL) Een Robot moet zichzelf opvoeden. (parodie op Pinokkio). Ook Tara speelt een kleine rol in dit boek. (Gereed zomer/najaar 2021 en wordt als het aan mij ligt een geïllustreerd kinderboek). Manuscript begin juli 2021 ingeleverd bij diverse uitgevers.

9. Minox, ofwel, De reis om Teegarden B in tachtig dagen. (nu volop mee bezig) Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet Teegarden B, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een kostbare weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de (on)mogelijkheden voor de mens op die planeet. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal MINOX, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot RAW slagen?

10. Robot-o-Logie. Betreft mijn 1e e-boek van de Serie Robots&Zo. Het is geen verhaal, maar een diepte-analyse van de Robot-wetten, ter voorbereiding op de Tara-Sage. Te koop op Bol voor maar 1,99 euro.)

11. De Kubus. (spannend SF-verhaal in de wachtrij)

12. De Opdracht. (kinderboek 12+ in de wachtrij)


Ik ben geïnteresseerd in Sciencefiction/Fantasy, kinderboeken, kwantummechanica, kiezelstenen, Atlantis, archaïsche historie, Theosofische bespiegelingen en Tarot. Helaas heb ik chronische PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me absoluut niet om een (normaal) sociaal leven te voeren. 

Contact; alleen via  mailadres; Ronnievandepas@gmail.com.

 

BLOG - PAS OP - Tweezijdig kartelmes, snijdt diep.


Terug naar overzicht

02-07-2021

Stel dat?

Bij onderzoeken naar het kleinste deeltje zijn vreemde zaken gevonden. Zo kan één deeltje op plaats X zijn - maar ook op plaats Y. Pas als er gemeten wordt, door bijvoorbeeld er naar te kijken, neemt het deeltje een beslissing, welke exacte plaats het wordt. Zo bestaat er dus een schijnwereld. Opgelet... het deeltje neemt geen plaats op het midden tussen X en Y.

Stel dat het onderzoek richt op de kleinst mogelijke tijdbepaling. Zeg maar een triljoenste deel van een seconde. Zou het kunnen, dat die tijd-factor - laten we het een timepart noemen zowel 1 timepart VOOR het moment NU als ook NA het moment NU bestaat. Pas als we meten, neemt het timepart een beslissing en treffen wij het NU aan. (althans dat denken wij dan). Evenzo een schijnwereld.

Daarnaast; in de kleine deeltjes-wereld blijkt dat X en Y met elkaar zijn verstrengeld. Als het mini-deeltje X naar links draait, zal ONMIDDELLIJK mini-deeltje Y ook naar links draaien. Afstand speelt geen rol.

Stel dat... timepart X ook verstrengeld is met timepart Y. Dan zou in theorie het moment verleden verstrengeld kunnen zijn met de toekomst. En stel dat ook daar afstand geen rol speelt, dan ontstaat er ook een bijzondere situatie.

Ik heb deze situatie (van de mini-deeltjes) gebruikt in mijn boek; In 80 dagen rond Teegarden B.

Mijn idee omtrent de situatie tijd. Theoretisch kan het verleden op planeet Teegarden B (miljoenen lichtjaren ver weg) verbonden zijn met de toekomst op Aarde. Aldus... als er een ruimteschip naar Teegarden B vertrekt en ONMIDDELLIJK vanwege de deeltjes-verstrengeling aldaar op die planeet verschijnt (zonder tijdverlies dus) - kan het toch zo zijn dat bij terugkomst (ook onmiddellijk) de Aarde miljoenen jaren (tijd) verder zijn of juist andersom, men komt in de prehistorie terecht.

Deze theorieën maken het mogelijk om ruimtereizen te maken met mogelijk ! de mogelijkheid om WEL in de huidige tijd terug te keren. Nu is de wetenschap overtuigd dat een reis naar Teegarden B vanwege de AFSTAND tot gevolg heeft dat er bij terugkeer duizenden jaren op Aarde zijn verstreken, nog afgezien dat er ook nog duizenden jaren over de reis wordt gedaan.

Het kan dus misschien anders... nu alleen de techniek vinden.Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info