www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 


656988

bezoekersaantallen gestart in 2013

Robots... the future is ours.

(2456, just before the first Robot-war)


 


In verband met publicatie van mijn e-boeken TARA - VONNIE en R-PHOENIX (samen goed voor 124 hoofdstukken) en mogelijk SK1TTEL (kinderboek - 9-10+ - 34 hoofdstukken) is alles behalve mijn blog en het SF-onderdeel Aenea (te vinden bij losse ideeën) afgeschermd.

Mijn E-boeken zijn te koop op BOL.com en op KOBO.com.


DE TARA-SAGE

Let op; De Tara-Sage begint rustig en vriendelijk, maar verloopt via complexe omstandigheden naar een avontuur vol hightech, horror en explosief geweld - 12+.

1. De Stille Tuin, 2. Rotopia x Utopia en 3. Morgenster ; In deze 3 delen volgen we twee Robots (Tim en Tara), die leven in een volledig en 'goed' werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-Robot, meeneemt op een ongekend avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.  (de 3 delen zijn samengevoegd tot één e-book; TARA)

4. De Puls, 5. De weg naar Rotopia en 6. Eri-Lene Deze 3 delen betreffen een vervolg op TARA. We bevinden ons nu in een andere Metropool (Krash-city) en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (zeer mens-gelijkende Robots). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.  (deze 3 delen zijn samengevoegd tot één e-book; VONNIE)

7. R-Phoenix Dit verhaal betreft een vervolg op TARA en VONNIE. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle geavanceerde Robots moeten worden vernietigd. (Dit e-book is het einde van de Tara-sage)


Overige boeken in ontwikkeling


8 Skittel (SK-1-TT-EL) Een Robot moet zichzelf opvoeden. (parodie op Pinokkio). Ook Tara speelt een kleine rol in dit boek. (Gereed zomer/najaar 2021 en wordt als het aan mij ligt een geïllustreerd kinderboek). Manuscript begin juli 2021 ingeleverd bij diverse uitgevers.

9. Minox, ofwel, De reis om Teegarden B in tachtig dagen. (nu volop mee bezig) Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet Teegarden B, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een kostbare weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de (on)mogelijkheden voor de mens op die planeet. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal MINOX, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot RAW slagen?

10. Robot-o-Logie. Betreft mijn 1e e-boek van de Serie Robots&Zo. Het is geen verhaal, maar een diepte-analyse van de Robot-wetten, ter voorbereiding op de Tara-Sage. Te koop op Bol voor maar 1,99 euro.)

11. De Kubus. (spannend SF-verhaal in de wachtrij)

12. De Opdracht. (kinderboek 12+ in de wachtrij)


Ik ben geïnteresseerd in Sciencefiction/Fantasy, kinderboeken, kwantummechanica, kiezelstenen, Atlantis, archaïsche historie, Theosofische bespiegelingen en Tarot. Helaas heb ik chronische PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me absoluut niet om een (normaal) sociaal leven te voeren. 

Contact; alleen via  mailadres; Ronnievandepas@gmail.com.

 

BLOG - PAS OP - Tweezijdig kartelmes, snijdt diep.


Terug naar overzicht

14-06-2021

Mohammed en de Islam

Ik heb een fors en zeer uitgebreid boek gelezen over de profeet Mohammed.
Zeer interessant, omdat het inzicht geeft over de profeet en het ontstaan van de Islam.

Opmerkelijke zaken; Mohammed wilde dat de Arabieren - het geloof van Abraham - volgden. De Arabieren behoorden namelijk tot de 2e stam van Abraham. De andere stam betrof de Joden. Het is daarom nogal wrang dat het Joodse/christelijke geloof en de Islam zo ver uit elkaar zijn gegroeid. Wat had de wereld er mooier uitgezien als deze stromingen elkaar hadden gedoogd. Iets wat in het begin van de islamitische jaartelling zo rond 630 na chr nog redelijk acceptabel is geweest. Het is dat het Byzantische rijk te zwak was en zo in handen viel van de verenigde Arabische stammen.

Mohammed was een bijzonder persoon, krachtig, onwrikbaar in zijn geloof, een handige onderhandelaar en ziek. Dat hij een verenigd Arabië voor elkaar heeft gekregen is een huzarenstuk geweest. Helaas werd de opvolging van Mohammed een drama met grote gevolgen tot op de dag van vandaag.

Wat mij ook opviel is de omstandigheid dat de Koran niet van Mohammed is. De Koran staat feitelijk los van Mohammed. Zo ook de Kaaba in Mekka. Een heiligdom veel ouder dan de Islam.

Zoals ook met de Bijbel is gebeurd, gebeurde ook met de Koran - interpretaties. Ik ben ervan overtuigd dat Mohammed het niet zo streng heeft bedoeld als nu door sommige stromingen wordt beleid. Ik zeg niet dat Mohammed niet streng was - alles moet ook in context van de tijd worden gezien - maar gevoelsmatig stel ik dat een minder strikte Islam een optie zou kunnen zijn. Ik hoop daarop.

Al met al, zeer leerzaam. Nee, ik ben en word geen moslim. Reden daarvoor is dat de Islam - volgens Mohammed en de Koran (als ik het goed heb begrepen) feitelijk vooral bedoeld is voor de Arabieren. Zij zijn een uitverkoren volk zoals de Joden en daar behoor ik niet toe.

Conclusie; respect voor Mohammed en de Islam, maar minder respect voor de vormen (Salafisme) die - nog steeds - geweld prediken. Ik denk niet dat Mohammed het zo heeft gewenst, aangezien hij ook een kundig onderhandelaar met andersdenkenden is geweest. Hij had zeker oog en ruimte voor overleg en wederzijds respect.Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info