www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

646736

       Bezoekersaantallen    

 Robots.....The future is ours! 

( 2456, just before the first Robot-war. )

 

                                                    

Deze site/blog gaat over SF, het universum, de Aarde, mensen (Humanoids), mensen 2.0 (Nhumanoids), Robots, Cyborgs, Botrots, Realborgs, mijn klote-PTSS-leven en mijn inzicht op de (belabberde) toestand in de wereld. In verband met publicatie van de e-boeken 

TARA - VONNIE en R-PHOENIX 

(samen goed voor 124 hoofdstukken) is 

alles 

behalve mijn blog 

afgeschermd.  

De Serie Robots&Zo is nu al beschikbaar op www.BOL.com en www.kobo.com en kunnen aldaar  voor de prijs van 3,14 euro per e-boek worden gedownloaded naar de e-reader.  DE TARA-SAGE (Maakt deel uit van de Serie Robots&Zo)

Let op; De Tara-Sage begint rustig en vriendelijk, maar verloopt via complexe omstandigheden naar een avontuur vol hightech, horror en explosief geweld. 

1. De Stille Tuin, 2. Rotopia x Utopia en 3. Morgenster ; In deze 3 delen volgen we twee Robots (Tim en Tara), die leven in een volledig en 'goed' werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-Robot, meeneemt op een ongekend avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.  (de delen zijn samengevoegd tot één e-book; TARA)

4. De Puls, 5. De weg naar Rotopia en 6. Eri-Lene Deze 3 delen betreffen een vervolg op TARA. We bevinden ons nu in een andere Metropool (Krash-city) en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (zeer mens-gelijkende Robots). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.  (de delen zijn samengevoegd tot één e-book; VONNIE)

7. R-Phoenix Dit verhaal betreft een vervolg op TARA en VONNIE. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle geavanceerde Robots moeten worden vernietigd. (Dit e-book is het einde van de Tara-sage)


Verdere boeken van de Serie Robots&Zo (in ontwikkeling).


8 Skittel (SK-1-TT-EL) Een Robot moet zichzelf opvoeden. (parodie op Pinokkio). (Inmiddels mee begonnen, gereed voorjaar/zomer 2021 en wordt een echt kinderboek). 

9. 80 DAGEN Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet XXXXXXX, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een kostbare weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de (on)mogelijkheden voor de mens. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal XXXXX, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot XXXXXX slagen? 

10. Robot-o-Logie. Hier heb ik mijn visies/analyses geplaatst op het gebied van Robots, voor zover zij zodanig geavanceerd zijn geworden dat de mens qua intelligentie is benaderd. Vooral de Robot-wetten van Asimov worden hier geanalyseerd en besproken. . (Betreft 1e e-boek van de Serie Robots&Zo, geen verhaal, maar een analyse ter voorbereiding op de Tara-Sage, te koop voor 1,99 euro.)

11. Overig. Q-brein-Kronkels en Robot-sprookjes.  Voor downloaden als E-book, ga naar www.BOL.com of www.KOBO.com en zoek op Ron van de Pas.


Het boek TARA doet mee met 'The Indie Awards' ( een prijs voor amateur-schrijvers).

Wie het boek Tara, Vonnie of R-Phoenix leest,

 HEEL ERG GRAAG

een recensie/beoordeling. 
Mijn naam doet er niet meer toe. Ik ben geïnteresseerd in Science-Fiction/Fantasy, kinderboeken, kwantummechanica, kiezelstenen, Atlantis, Taoïsme, archaïsche historie, theosofische bespiegelingen en Tarot. Helaas heb ik chronische PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me absoluut niet om een (normaal) sociaal leven te voeren. Contact; alleen via mailadres; RonnieRobot666@gmail.com. 

 

BLOG - Tweezijdig mes, snijdt tot op het bot. (hoog Pussy Riot gehalte)


Terug naar overzicht

11-01-2021

Evolutie en Aliens World (Netflix)

Omdat mijn nieuwste e-book (80 Dagen) een reis om een exo-planeet betreft, is natuurlijk deze serie van belang. Ik bestudeer de serie en probeer alternatieven te bedenken.
Een gedachte omtrent de Serie. Het is overduidelijk dat de makers het principe evolutie als vanzelfsprekend vinden. Ik twijfel, maar...stel inderdaad dat er miljarden exo-planeten zijn, met elk !!!! een andere geologische structuur en samenstelling van de omgeving. Te denken valt aan planeten waar de zwaartekracht 2 x zo groot is als op Aarde, of andersom. Of bestaande uit een helium-atmosfeer. Let wel; er zullen ook miljoenen verschillende versies zijn, waar leven op kan ontstaan of wordt geschapen.
Stel, je bent God...moeten daar dan altijd intelligente figuren zijn - geschapen naar zijn afbeelding, zoals ik de Bijbel staat (mensen dus) - Dat kan niet ! Mensen leven niet in een helium-omgeving.
Zal die God dan een miljoen verschillende gedaantes hebben? Lijkt mij ook lastig.
Wat beter lijkt, is dat de God het evolutie-spel meespeelt. De natuur doet zijn werk, automatisch en dat lijkt me wel reëel. Sterker nog, de afwezigheid van een God is feitelijk nog handiger. Het is namelijk wel een gedoe - ook voor een God - om na te denken over miljarden versies van het ontstaan van leven in een bepaalde atmosfeer. Ook bij dit gegeven denk ik , dat God gewoon alles op zijn beloop heeft gelaten. Gewoon het scheppen van een heelal, en daar zoeken ze het maar uit. Dat verklaart ook gelijk de afwezigheid van God, op die momenten dat het nodig was (bijvoorbeeld tijdens WO 2, Polen, vernietigingskampen) Had hij daar nu echt niet kunnen ingrijpen, met een virus of zo, die alleen blanke, blonde Duitsers zou doden. Appeltje-eitje lijkt mij, voor een God.
Aldus, resume, we hebben een heelal, miljarden exo-planeten en miljoenen levensvormen. Wie de grootste kans heeft om het heelal te veroveren, de mens??? of zijn er duizenden gegadigden. Ik denk het laatste en het is maar te hopen dat ze ons voorlopig niet vinden. (Stel je een intelligente hagedisachtig figuur voor met twee duimen en een herseninhoud 2 x die van de mens EN het schepsel heeft enkele tienduizenden jaren geleden al het licht uitgevonden).
Ze vermorzelen ons.....Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info