Ideemachine.nl
                                                                                                 

 

 

 

634272

       Bezoekersaantallen (het is echt waar)        

 

 


Robots.....The future is ours!

( 2456, just before the first robot-war. )

                                                                                                      

Mensen (Humanoids) - Mensen 2.0 (Nhumanoids) - Robots - Cyborgs (valse en echte) Botrots en Realborgs.  In verband met publicatie is alles, behalve mijn blog, afgeschermd.

Het boek Analyse Robot-Wetten en De Stille Tuin (Tara-sage) is nu al beschikbaar op de Kobo-site en kan aldaar a 1,99 en 3,14 euro worden gedownloaded naar e-reader.  


1. Tim en Tara zijn twee robots, die leven in een volledig en goed werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-robot, meeneemt op een klein avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.

2. The Trip To Tara (TTTT) betreft een vervolg op het verhaal van Tim en Tara. We bevinden ons nu in een andere Metropool en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (mens-gelijkend). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.

3. De laatste Robot het derde deel is ook af. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle bewuste robots, dus ook Tara moeten worden vernietigd.

4. Skittel Een robotje voedt zichzelf op. (parodie op Pinokkio...een beetje) .

5. 80 DAGEN Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet Teegarden B, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een gevaarlijke weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de mogelijkheden. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal Mio-9-X, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot Raw-13-V slagen? 

6. Robot-o-logie. Hier heb ik mijn visies/analyses geplaatst op het gebied van Robots, voor zover zij zodanig geavanceerd zijn geworden dat de mens qua intelligentie is benaderd. Vooral de Robot-wetten van Asimov worden hier geanalyseerd en besproken. Tevens heb ik wat zuivere Robot-sprookjes verzonnen.

7. Overig. Out-of-the-box gedachten, korte verhalen, ideeën, sprookjes en meer.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site is ook mijn "digitale erfenis" ter inspiratie voor schrijvers, futuristen en de wetenschap, maar ook als aanmoediging (voor jong en oud) om te lezen. Ten aanzien van mijn digitale erfenis; mijn brein is druk doende naar het zoeken van inzichten, het verwerken van "out of the box-hersenspinsels" en creëren van verhaallijnen. De output van een creatieve mens. Hierbij ben ik niet gebonden, niet aan een religie, noch enige tegengestelde overtuiging. Disclaimer; Niet uit te sluiten is dat een bepaald idee/inzicht - in een bepaalde vorm - toch ergens - in andere taal-  al bestaat. Ik kan niet de hele wereld bijhouden op dit gebied.

Algemene hersenspinsels zijn vrij voor gebruik, maar creatieve elementen b.v. in verhaalvorm, vertelsel of script, mogen niet zonder mijn toestemming worden overgenomen voor eigen gebruik. Er wordt door mij geen toestemming gegeven voor publicatie, bijvoorbeeld in boekvorm of als e-book, in een krant of tijdschrift of op een website. Hieraan zijn allerlei voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat daar een bepaalde vergoeding voor wordt gegeven. Een licentie is alleen geldig voor de door mij overeengekomen vorm van gebruik. Voor gebruik waarvoor ik geen toestemming heb gegeven, zoals door-plaatsing van het artikel op een website, of het uitbrengen van een boek als e-book of er een vertaling, bewerking of verfilming van laten maken, is opnieuw (afzonderlijk) toestemming van mij (de auteur) nodig.Mijn naam is Ron (Ronnie) van de Pas, getrouwd (met Wilma), heb drie grote zoons (Pedro, Raymon en Fabian), twee prachtige schoondochters (Tess en Erilene, twee schattige kleinkinderen (Noa en Vera) en één trouwe hond (Lotje). Ik hou van SF-films, kiezelstenen, kabouters en Kobolten, Aenea, Kuifje en lezen (van Houellebeck tot Hyperion). Helaas heb ik PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me niet meer om een (normaal) sociaal leven te voeren. 

Contact; alleen via ronnievandepas@gmail.com
 

 

 

BLOG - Tweezijdig mes, snijdt tot op het bot. (hoog Pussy Riot gehalte)


Terug naar overzicht

25-04-2020

Lucide dromen.

Afgelopen nacht was ik de held van mijn dorp. Het dorp, wat voor tachtig procent zijn inwoners had verloren aan een virus, was in rouw en de wanhoop stond bij iedereen op de voorgrond. Tijdens een chaotische meeting greep ik in. Er moest namelijk naar mijn mening direct actie worden ondernomen om plundering en vernietiging te voorkomen. Mijn ingreep en toelichting leek voldoende om alle inwoners achter mij te krijgen.

Allereerst werd een ruimte gekozen om gezamenlijk te kunnen verblijven voor slapen en eten. Het werd de kerk, de pastorie en een aangrenzend dorpshuis, mooi bij elkaar. Een tweede ruimte werd evenzo gekozen, een geheime plaats, die als opslag diende te fungeren. Uit niets mocht blijken dat daar iets te halen viel en dus gebood ik het huis naast de schuur (de opslagplaats) in brand te steken. Verder zorgde ik voor een totaal afsluiting van het dorp. Bomen moesten onmiddellijk worden omgezaagd om toegang in het dorp van bendes middels auto´s te voorkomen. Andere sluipwegen werden geblokkeerd met auto´s waarvan de banden lek werden gestoken. Tot zover de eerste acties.

Hierna volgde er een inventarisatie van menselijke capaciteiten en het indelen van mensen in verschillende groepen; de verzorging, de kookploeg, de veiligheid en de opslag.

De troepen werden uitgezonden en de veiligheidstroepen spraken een geluid van alarm af, een trompet of zo en bewaakten zo snel mogelijk alle toegangswegen. De verzorging zorgde voor het plunderen van de dokterspost ter overbrenging naar de opslag.
De kookdienst verkende de omgeving voor voeding. Uiteraard ging alle bruikbare voeding van de supermarkt naar de opslag, maar ook bruikbare voedingsmiddelen vanuit de verlaten huizen werden verzameld. Ook alle bruikbare aspecten zoals BBQ spullen en kachelhout werden verzameld. De opslag kreeg een bijzondere opdracht mee. Allereerst plundering van alle onbewoonde huizen op zoek naar alles wat kon helpen in een wereld zonder elektriciteit. Een aggregaat zou goud waard zijn. Benzine en wapens natuurlijk ook. Maar ook....verzamelen van alle stoffelijke overschotten om ziektes te voorkomen. Twee opties werden daarvoor besproken; lijken dumpen in het Hollandsch Diep of begraven/verbranden. Het werd het laatste om besmetting van het grondwater te voorkomen.

Tot slot moest het aanzien van het dorp er zodanig slecht uit zien dat bendes het links zouden laten liggen. Driedubbele auto's of bomen rijen op de wegen en de huizen die het eerste zichtbaar zouden zijn, moesten worden vernietigd. Al met al een megaklus.

Intussen moest er een raad worden aangesteld, met mij uiteraard als dorpshoofd.

Tot zover....lekker leerzaam gedroomd.Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info