www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

645289

       Bezoekersaantallen (het is echt waar)        

 Robots.....The future is ours! 

( 2456, just before the first Robot-war. )

                                                    

Deze site/blog gaat over SF, het universum, de Aarde, mensen (Humanoids), mensen 2.0 (Nhumanoids), Robots, Cyborgs, Botrots, Realborgs, mijn PTSS-leven en mijn inzicht op de (belabberde) toestand in de wereld. In verband met publicatie van de e-boeken 

TARA - VONNIE en R-PHOENIX 

(samen goed voor 124 hoofdstukken) is 

alles 

behalve mijn blog 

afgeschermd.  

De Serie Robots&Zo is nu al beschikbaar op www.BOL.com en www.kobo.com en kunnen aldaar  voor de prijs van 3,14 euro per e-boek worden gedownloaded naar de e-reader.  DE TARA-SAGE (Maakt deel uit van de Serie Robots&Zo)

Let op; De Tara-Sage begint rustig en vriendelijk, maar verloopt via complexe omstandigheden naar een avontuur vol hightech, horror en explosief geweld. 

1. De Stille Tuin, 2. Rotopia x Utopia en 3. Morgenster ; In deze 3 delen volgen we twee Robots (Tim en Tara), die leven in een volledig en 'goed' werkende Mens-Robot-maatschappij (De Metropool). Beiden treffen elkaar en hun samenwerking leidt tot een vorm van menselijke vriendschap. Het is Tara, de meest geavanceerde Robot op Aarde, die Tim, een eenvoudige werk-Robot, meeneemt op een ongekend avontuur. Wat er verder met hen gebeurt is te benoemen als een rollercoaster-mix van ongeloof, gevaar, waanzin en een ultieme oplossing.  (de delen zijn samengevoegd tot één e-book; TARA)

4. De Puls, 5. De weg naar Rotopia en 6. Eri-Lene Deze 3 delen betreffen een vervolg op TARA. We bevinden ons nu in een andere Metropool (Krash-city) en ontmoeten ook daar een bijzonder tweetal; Skype en Vonnie, twee geavanceerde Real-borgs (zeer mens-gelijkende Robots). Ook zij beleven een persoonlijk avontuur, maar niet was voorzien dat Tara ook hier een grote rol zou spelen.  (de delen zijn samengevoegd tot één e-book; VONNIE)

7. R-Phoenix Dit verhaal betreft een vervolg op TARA en VONNIE. De mensheid heeft - na ernstige incidenten - besloten dat alle geavanceerde Robots moeten worden vernietigd. (Dit e-book is het einde van de Tara-sage)


Verdere boeken van de Serie Robots&Zo (in ontwikkeling).


8 Skittel (SK-1-TT-EL) Een Robot moet zichzelf opvoeden. (parodie op Pinokkio). (Inmiddels mee begonnen, gereed voorjaar/zomer 2021 en wordt een echt kinderboek). 

9. 80 DAGEN Het is het jaar 2873 (1000 jaar na het boek van Jules Verne), de oude wereld zoals we die kenden is ingestort, een mogelijke nieuwe wereld,; Exo-Planeet XXXXXXX, lijkt noodzakelijker voor de mensheid dan ooit. Sir Rumpfeld gaat met Heer Budenbrock een kostbare weddenschap aan. Hun persoonlijke Robots moeten de Exo-Planeet rond reizen en wel binnen 80 dagen en verslag doen van de (on)mogelijkheden voor de mens. Slechts één - zo is de verwachting - zal terugkeren. Zal XXXXX, een Britse Realborg het halen? Of zal haar sluwe ongenadige tegenspeler, de Duitse vecht-Robot XXXXXX slagen? 

10. Robot-o-Logie. Hier heb ik mijn visies/analyses geplaatst op het gebied van Robots, voor zover zij zodanig geavanceerd zijn geworden dat de mens qua intelligentie is benaderd. Vooral de Robot-wetten van Asimov worden hier geanalyseerd en besproken. . (Betreft 1e e-boek van de Serie Robots&Zo, geen verhaal, maar een analyse ter voorbereiding op de Tara-Sage, te koop voor 1,99 euro.)

11. Overig. Q-brein-Kronkels en Robot-sprookjes.  Voor downloaden als E-book, ga naar www.BOL.com of www.KOBO.com en zoek op Ron van de Pas.


Het boek TARA doet mee met 'The Indie Awards' ( een prijs voor amateur-schrijvers).

Wie het boek Tara, Vonnie of R-Phoenix leest,

 HEEL ERG GRAAG

een recensie/beoordeling. 
Mijn naam is Ron van de Pas. Ik ben geïnteresseerd in Science-Fiction/Fantasy, kinderboeken, kwantummechanica, kiezelstenen, Atlantis, archaïsche historie, theosofische bespiegelingen en Tarot. Helaas heb ik chronische PTSS/angststoornissen en daarom lukt het me absoluut niet om een (normaal) sociaal leven te voeren. Contact; alleen via mailadres; ronnievandepas@gmail.com. 

 

BLOG - Tweezijdig mes, snijdt tot op het bot. (hoog Pussy Riot gehalte)


Terug naar overzicht

25-04-2020

Lucide dromen.

Afgelopen nacht was ik de held van mijn dorp. Het dorp, wat voor tachtig procent zijn inwoners had verloren aan een virus, was in rouw en de wanhoop stond bij iedereen op de voorgrond. Tijdens een chaotische meeting greep ik in. Er moest namelijk naar mijn mening direct actie worden ondernomen om plundering en vernietiging te voorkomen. Mijn ingreep en toelichting leek voldoende om alle inwoners achter mij te krijgen.

Allereerst werd een ruimte gekozen om gezamenlijk te kunnen verblijven voor slapen en eten. Het werd de kerk, de pastorie en een aangrenzend dorpshuis, mooi bij elkaar. Een tweede ruimte werd evenzo gekozen, een geheime plaats, die als opslag diende te fungeren. Uit niets mocht blijken dat daar iets te halen viel en dus gebood ik het huis naast de schuur (de opslagplaats) in brand te steken. Verder zorgde ik voor een totaal afsluiting van het dorp. Bomen moesten onmiddellijk worden omgezaagd om toegang in het dorp van bendes middels auto´s te voorkomen. Andere sluipwegen werden geblokkeerd met auto´s waarvan de banden lek werden gestoken. Tot zover de eerste acties.

Hierna volgde er een inventarisatie van menselijke capaciteiten en het indelen van mensen in verschillende groepen; de verzorging, de kookploeg, de veiligheid en de opslag.

De troepen werden uitgezonden en de veiligheidstroepen spraken een geluid van alarm af, een trompet of zo en bewaakten zo snel mogelijk alle toegangswegen. De verzorging zorgde voor het plunderen van de dokterspost ter overbrenging naar de opslag.
De kookdienst verkende de omgeving voor voeding. Uiteraard ging alle bruikbare voeding van de supermarkt naar de opslag, maar ook bruikbare voedingsmiddelen vanuit de verlaten huizen werden verzameld. Ook alle bruikbare aspecten zoals BBQ spullen en kachelhout werden verzameld. De opslag kreeg een bijzondere opdracht mee. Allereerst plundering van alle onbewoonde huizen op zoek naar alles wat kon helpen in een wereld zonder elektriciteit. Een aggregaat zou goud waard zijn. Benzine en wapens natuurlijk ook. Maar ook....verzamelen van alle stoffelijke overschotten om ziektes te voorkomen. Twee opties werden daarvoor besproken; lijken dumpen in het Hollandsch Diep of begraven/verbranden. Het werd het laatste om besmetting van het grondwater te voorkomen.

Tot slot moest het aanzien van het dorp er zodanig slecht uit zien dat bendes het links zouden laten liggen. Driedubbele auto's of bomen rijen op de wegen en de huizen die het eerste zichtbaar zouden zijn, moesten worden vernietigd. Al met al een megaklus.

Intussen moest er een raad worden aangesteld, met mij uiteraard als dorpshoofd.

Tot zover....lekker leerzaam gedroomd.Terug naar overzicht


 

 

  

 

 

E-mailen
Map
Info