www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 


UN-AI-R.


Al schrijvende over Robots ben ik tot de conclusie gekomen dat er inmiddels serieus moet worden nagedacht aan registratie met betrekking tot Robots. In de nabije toekomst zullen vele vormen van Robots ontstaan en zodoende zal er ook onduidelijkheid zijn omtrent de vaardigheden van Robots. Het is immers niet aan de buitenkant altijd goed te zien wat een Robot kan en wat niet. Bovendien...over ongeveer dertig jaar zullen Robots overal aanwezig zijn. De eerste berichten over een vakken vullende Robot of een zorg-Robot zijn er al.   

Een universeel kenteken voor een Robot (Engelstalig, dus een UN-AI-R = Universeel AI Registratie) kan hieraan voldoen, mits de mensen vanaf de basisschool worden onderwezen omtrent de werkwijze van het kenteken

De voorgestelde CODE (Code-system)

Allereerst zal elke Robot net zoals een auto moeten worden voorzien van een nummer, zodat duidelijk kan worden wie de robot heeft gemaakt en wanneer etc. De normale gang van zaken. Wellicht in de vorm van een streepjescode of plaatje ergens op het skelet. 

De algemene code zal echter vrij groot (met gele letters en cijfers) goed zichtbaar voor iedereen moeten zijn geplaatst. Nou, hoe kan een dergelijke code eruit zien?


W = arbeid klasse (work)

T = nadenkend/meedenkend (Thoughtful)

C = Bevel acceptatie (command) een ieder (0, nul) of alleen de eigenaar (1) 

S = zintuigen (sensory)

E = empathie (emphatize)

H = hardheid (hardness)

F = kracht (force)

CIJFER = de kwaliteit van de code-letters. 

Een voorbeeld; 

W1-T0-C0-S2-E0-H8-F9 Dit betreft een simpele werkrobot, die alleen een bevel aanneemt van diens eigenaar. Heeft geen menselijke zintuigen, noch empathie, maar wel bestendig tegen minimale en extreme warme temperaturen en is zeer krachtig. 

T8-C0-S9-E9 Dit betreft een zeer geavanceerde - mensachtige - algemene hulp robot.

 

 

E-mailen
Map
Info