Ideemachine.nl
                                                                                                 

UN-AI-R.

Vandaag 4-7-2016 ben ik tot de conclusie gekomen dat er serieus moet worden nagedacht aan onderwijs en registratie m.b.t. Robots.

Today, the 4th of july 2016, I concluded that we have to think serious about an Artificial Intelligence registration system and education about this issue.

In de nabije toekomst zullen vele vormen van Robots ontstaan en zodoende zal er ook onduidelijkheid zijn omtrent de vaardigheden van Robots. Het is immers niet aan de buitenkant altijd goed te zien wat een Robot kan en wat niet.

In the near future many models of Robots wille be created and also uncertainty about the skills they have. From the outside it is not always cleare what a Robot can do or can't do.

Een universeel kenteken kan hieraan voldoen, mits de mensen worden onderwezen omtrent de werkwijze van het kenteken. (United Nations Artificial Intelligence Registration)

An universal diagnostic registration system will be adequate, provided that humans will be educated about the meanings of the code.

 

De CODE (Code-system)

Allereerst zal elke Robot moeten worden voorzien van een registratienummer, zodat duidelijk kan worden wie de robot heeft gemaakt en wanneer etc. De normale gang van zaken.

Every robot must be provided with a factory serial number. This is a normal procedure.

 

W = arbeid klasse (work)

T = nadenkend/meedenkend (Thoughtful)

C = Bevel acceptatie (order-acceptance) t.a.v. een ieder (0, nul) of eigenaar (1) (with respect to....everybody or owner).

S = zintuigen (sensory)

E = empathie (emphatize ability)

H = hardheid (hardness)

F = kracht (force)

CIJFER = mate van ( level of assurance)

 

Een voorbeeld; (an example)

W1-T2-C0-S1-E0-H3-F7

 

Dit betreft een simpele werkrobot, die alleen een bevel aanneemt van diens eigenaar. Heeft geen menselijke zintuigen, noch empathie, maar wel bestendig tegen minimale en extreme warme temperaturen en is zeer krachtig. 

This means a simple working-class-robot, only accepting order from his owner. No human sences nor an ability of emphatize. Resistant minus 40 and +70 and very powerfull.

T8-C0-S9-E7

 

Dit betreft een zeer geavanceerde - mensachtige - algemene hulp robot.

This means an advantaged human-likely general helping robot.  

 

E-mailen
Map
Info