Ideemachine.nl
                                                                                                 

ROBOT-O-LOGIE.

De term robot is voor het eerst genoemd in het toneelstuk R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) uit 1920. De schrijver Karel Čapek beschreef in het stuk een maatschappij waarin de echte mens wordt bediend door harteloze, nagemaakte mensen. Čapek noemde de nagemaakte mensen robots, naar het Tsjechische woord robota wat dienaar of slavenarbeid betekent. Het toneelstuk was destijds uitermate populair. Niet alleen door het thema van mensvormige dienaren, maar ook door de afloop. De robots komen uiteindelijk in opstand en maken een einde aan het menselijk ras. Lees verder op de afzonderlijke artikelen (hierboven).

 

 

E-mailen
Map
Info