www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

Wetboek van de Logica.


Het logische denken is een verbetering van het natuurlijke denken, omdat het de uitbundigheid van het natuurlijke denken matigt. Het logische denken is een bewuste poging om de buitensporigheden van het natuurlijke denken te bedwingen.

Met de uitbundigheid of buitensporigheid van het natuurlijk denken, wordt bedoeld; De onderbouwing van een straf en/of veroordeling die een rechtbank volgt, is niet te begrijpen voor de gemiddelde mens.

Artikel 1.

Een mens mag een beroep doen op het Wetboek van de Logica, indien;

Er onvrede is - als slachtoffer van een misdrijf en daarbij de straf die de veroordeelde dader is opgelegd, niet overeenkomstig lijkt met de logica.

Artikel 2.

Een uitspraak van het Wetboek van de logica, gaat boven elke wet, inclusief de grondwet.

Artikel 3.

Een beroep op het wetboek, word in behandeling genomen indien;

De maatschappij daartoe voldoende en geloofwaardig oproept, middels referendum, stille tocht, demonstratie of uitingen via social media.

Artikel 4.

De beslissing of een voornoemd beroep voldoende en geloofwaardig is, wordt genomen door de Koning.

Artikel 5.

Het beroep wordt, gedurende één uur, gehouden ten overstaan van een Burgerlijke jury, bestaande uit 11 willekeurig gekozen personen.  Zwaarwegend hierbij zijn; a - mate van oprechte spijt en b - mate van medewerking naar het zoeken van de waarheid.

Artikel 6.

De strafmaat die wordt opgelegd, is bindend en kan variëren van vrijspraak tot levenslang zonder uitzicht op vrijlating of gratie.

Artikel 7.

Hoger beroep tegen een dergelijke uitspraak is niet mogelijk.E-mailen
Map
Info