www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

AENEA ZEGT;

Aenea, je stelt dat ik vooral plezier moet maken. Maar dat kan toch niet elke dag? Sommige dagen verlopen slecht en dat komt niet altijd door mij. Sterker nog, meestal vanwege andere mensen.

Aenea zegt; "De meeste mensen zijn onwetend. Volg die kudde niet, zij zijn al verloren. Bepaal zelf en dat doe je eerst door gewoon te vragen om een goede dag. Begin ook je dag met een rustige adem. Hoe dan ook, zelfs als er meteen een slecht begin van de dag dreigt, pak die zelfcontrole toch... al is het maar voor één minuut. Weet ook dat er zwart heerst en zoek dat niet op. Bij tegenslag moet je altijd terug kunnen gaan naar je basis. Die basis is je openheid en vraag naar het goede. Forceer een goede daad en wacht op herstel. En als je dag uiteindelijk niet naar je zin verloopt....weet dat anderen een zeer slechte dag kunnen hebben. De meeste mensen leven in relatieve luxe, besef dat ook. Het universum kan je niet weerhouden van je lot. Weet dat het lot je lot is, zoals het moet zijn. Hoe dan ook, met je vraag naar het goede - waar je dus zelf een grote rol in speelt - doe je het enige juiste en dat is precies alles wat je kunt doen (voorlopig)."

Aenea, je stelt, forceer een goede daad. Wat bedoel je daarmee?

Aenea zegt; "Een goede daad is alles wat met goed te maken heeft. Wat goed is, moet je zelf beseffen. Zo niet, dan behoor je bij de onwetenden of het zwart waar je moeilijk uit kunt ontsnappen. Al het goede zit in jou en in alles wat de Aarde of het universum ons brengt. Maak een goede gedachte, doe een wens voor een ander, pak het zonlicht, kijk naar het natte gras en zie hoe het leeft. Sta je in de file en je bent zeker te laat...lach, zing en laat het los. Een goede daad kan ook iets voor jezelf zijn. Ademcontrole, wat je tot rust brengt, is al een goede daad. De Aarde en al haar bewoners, zichtbaar of niet, heeft niets aan stress en ongeduld. De Aarde is vier miljard jaar oud (ongeveer). Wat brengt jouw ongeduld voor tien minuten? Niets..."

Aenea, je stelt dat de leegte die bindt, een universeel bewustzijn is. Wat moet ik daarmee?

Aenea zegt; "Je maakt er deel van uit. Je moet er niets mee, je bent het al. Jou gedachten behoren tot de leegte die bindt en daarom moet je dit voeden met positiviteit. Het is de positiviteit die nodig is om weerstand te kunnen bieden aan het zwart. Kijk naar daar waar slechts woede, pijn en verdriet heerst. Die plaatsen worden verzadigd met het zwart. Die plaatsen met al hun bewoners, zichtbaar of niet, zijn verloren voor langere tijd. Het zwart wil zich altijd uitbreiden zoals een olievlek op zee. Hou dat tegen! Jij en anderen kunnen die wal, die berg opwerpen. Niets doen, is geen optie." "Verder....je was, bent en blijft een deel van het universele bewustzijn. Na je dood zal je lichaam worden vernietigd, maar niet het zelf. Waar denk je dat al het licht van de sterren vandaan komt? Zwart heeft daar geen zetel. Dat licht, dat bewustzijn, moet worden gevoed. Was je een maan? Ben je een mens? Wordt je een nieuwe mens, een Maowi, een Taimesta, een Glimster, een Meer-dester, een ster of zelfs een stelsel?" 

Aenea, je stelt een Glimster, een Meer-dester?

Aenea zegt; "Dacht je nu echt dat de mens de enige intelligente entiteit is het universum is! Het heelal en wellicht ook andere universums zijn vol met intelligente wezens. Geen duizenden, geen miljoenen, nee eerder vele miljarden verschillende intelligentsia beheersen het heelal. Al van deze wezens hebben wel iets gemeenschappelijks, een mensachtige vorm, behoorlijk intelligent en de mogelijkheid (vrije wil) om te kiezen tussen zwart of Liefde. De meesten entiteiten kiezen voor de Liefde en hebben een vreedzame maatschappij opgebouwd met respect voor dieren. Zij zijn niet gericht op het heersen van hun wereld of een nabij gelegen leefbare wereld. Sommigen vinden hun doel, volgens de leer van mij, in het maken van muziek, liederen, anderen weer in de dichtkunst, het benutten van creativiteit, minimalisatie of kluizenaarschap, het ontwikkelen van spirituele mogelijkheden of een versterkt verantwoordelijkheidsgevoel. Zoals gezegd.....te veel vormen om hier nu te benoemen. Deze entiteiten blijven dus daar waar ze zijn, dit in tegenstelling tot de mens, die....naar het nu blijkt, het heelal wil ontdekken. Het is nog te vroeg om te stellen dat hun drift tot ontdekking zal leiden tot zwartheid. In het verleden is de mens zo wel gebleken, omdat stammen, die dicht bij de natuur hun maatschappij hadden gevormd, werden vernietigd. 

Aenea, je stelt dat men ook kan kiezen voor het zwart. Maar wordt die keuze soms ook niet voor je gemaakt? Je kunt er toch niets aan doen als je wordt geboren bij onkundige ouders.

Aenea zegt; "Ten eerste....reïncarnatie zoals de Boeddha zich voorstelt (van mens naar mens), is niet aan de orde. Na je dood zal je ziel opgaan in de Leegte die bindt. Het is vooral de Leegte die bindt, die creëert. Wat of waar je ziel zijn of haar nieuwe thuis zal vinden, weet alleen de Leegte die bindt. Maar.....Het is niet voor niets dat mensen niets weten van hun vorige levens. Het zou ook niet fair zijn om je vorige daden, fouten of vergissingen te weten. Zo ook voor de toekomst. Het is evenmin fair om weer als mens terug te komen op Aarde en misschien te weten hoe de mensen die je achterliet, het is vergaan. Het treft geen doel en zou alleen tot meer verdriet, dus zwartheid leiden. Dat de Leegte die bindt voor een korte duur signalen geeft aan diegenen die in verdriet achter zijn gebleven, is iets logisch, want het betreft een daad van Liefde. Alleen de meeste mensen zijn hierover onwetend en missen helaas vaak deze signalen.

Om terug te komen op je vraag. Dit betekent ook dat het zwart een ernstige rol speelt. Ook het zwart creëert. Vooral zwarte gaten, duistere kometen, schepsels van de duisternis op diverse planeten en hier op Aarde.... Helaas worden steeds meer mensen geboren in een ongelukkig gesternte. Ja, het zwart sterkt zich aan de mensheid en heeft de Aarde verkozen tot één van zijn speelterreinen. De mens heeft echter een vrije wil gekregen van de Leegte die bindt en kiest voornamelijk zelf. Het is aan ons, de ontwaakte mensen, om deze foute keuze te beïnvloeden of te behoeden dat een dergelijke keuze wordt gemaakt. Haast is geboden." 

Aenea, je stelt dat de Leegte die bindt bepaalt waar de ziel naar toe gaat, maar niet op Aarde. Betekent dit dat de hier geboren mensen, eerst schepsels waren van andere planeten?

Aenea zegt; "Logisch denken is een vereiste. Je stelt een vraag, maar als je deze vraag behoedzaam zou benaderen, weet je het antwoord al. Het is trouwens zo dat overhaasting, ofwel minachting voor dat wat een probleem is, nimmer leidt tot een goede oplossing. Benader alles met aandacht, concentratie en respect. Pas dan is het mogelijk om tot goede daden te komen. Niemand heeft wat aan een gebrekkige oplossing, of iets wat gewoon fout is. Een goede afsluiting; nee, zelf vrouwen kunnen niet en zouden niet twee dingen tegelijkertijd (goed) doen. Nu naar het antwoord op je vraag.

Als er miljarden wezens en leefbare werelden zijn, zou standvastigheid aan één plaats, zonde zijn. Het heelal heeft meer te bieden dan slechts één maan of één vorm van Liefde. De Leegte die bindt, wil groeien en zodoende is het wijs om wisseling van plaats toe te passen. Op Aarde is steeds minder ruimte voor Liefde, de lach, mededogen....misschien wordt er ingegrepen, want zo kan het niet lang verder. Ligt het aan de mens zelf of datgene wat vóór de mens lag? Zoals gezegd. Haast is geboden en dat geldt ook voor de Leegte die bindt. Zij zal aanpassingen overwegen. Ja, de mens die je bent was eerst iets anders en ook geboren op een andere plaats dan de Aarde in het universum. Zoek naar datgene wat nog in je zit en wat vóór je huidige geboorte een goede eigenschap of kundigheid was. Iedereen heeft het goede in zich....maar zoals ook eerder opgemerkt....Het zwart heeft zware invloed. Hij zal zeker voordeel hebben aan een onstabiele Aarde of zelfs een vernietiging van de mens. Wat overblijft zal een zwarte planeet worden, vol vervuiling, verrotting en duisternis. Ik weet niet wat je was. Ik weet alleen wat je nu bent...een mens. Ik weet ook niet wat je gaat worden na je dood. Dat is ook afhankelijk van je keuze.

Aenea, je bedoelt de keuze tussen Liefde en zwart?

Aenea zegt; "sommigen bereiken de sterren, anderen misschien een Flunach...Het antwoord heb ik al gegeven".

Aenea, je stelt dat zwart invloed heeft. Worden mensen daarom ziek?

Aenea zegt; "Ziekte hoort bij deze planeet. Het systeem is de laatste 300.000 jaren onvoldoende onderhouden en heeft daardoor zijn helende kracht verloren. Louter op het grote eiland was er voldoende ruimte, begrip en kennis om ziektes en vermeende pech uit te bannen. De huidige mensen rijden in auto's, werken meestal onder stress, vrijen te weinig, eten volstrekt verkeerd en bevinden zich nagenoeg nimmer meer in de stilte. De ziektes en vermeende pech horen nu bij de mens en het wordt hard werken om dit te veranderen. Intussen grijpt het zwart zijn kans. Natuurlijk.....er is ook echte pech, maar meestal is dit toch afgeleide en dus vermeende pech. Het ongeluk of de pech werd geboren en groeide, zonder dat je het zelf in de gaten had en plotseling op een dag wordt je door het ongeluk of de "pech" getroffen. De mens is vaak onwetend en heeft daarom niet de kennis of de wil om zijn of haar leven te veranderen. Verander nu! "

Aenea, je stelt dat het zwart zijn kans pakt, maar hoe dan?

Aenea zegt; "De mens is gericht geraakt op cijfers. Getallen als ultieme middel voor voldoening van het ontevreden egoïsme wat broeit en maar broeit. Die nummers zelf zeggen niets. Ze zijn niet van belang....het is of wordt uiteindelijk een fictief en abstract iets. Maar wel iets wat heeft geleid tot een vorm van slavernij, afhankelijkheid en een ongeremd verlangen naar beter of meer. Het zwart speelt daar al eeuwen op in en creëert via de cijfers, een ernstige vervuiling van de Aarde en zo ook de interne mens, ook door een opgelegd slecht eetpatroon, daarbij de stress naar ongekend niveau (meer met minder), samen met angst, onrecht en terreur. Deze planeet is daarom in de gevarenzone en daarom zijn er ook wakers....is deze planeet nog te redden? Vlucht de verpeste mens naar de ruimte?"   

Aenea, je stelt dat er snel moet worden veranderd. Hoe pakken wij onze kans tot verandering dan. Eerlijk is eerlijk, zonder geld kan je toch niets beginnen.

Aenea zegt; Hoe bestaat het dat slechts een handjevol mensen evenveel bezit als alle mensen samen op één continent (Afrika)? Het is niet eens een vraag om geld los te laten. Het moet. Ergens moet er beweging komen in dat systeem van vernietiging. Ja, een soort van revolutie. Terug naar een wereld zonder geld, een ruilmiddel-maatschappij, eerlijke verdeling van materiaal, plezier, cultuur en muziek maken, minimaliseren, vegetarisch eten, sociaal zijn. Weg met de social media, schrijf een brief of gedicht. Luister naar elkaar en kijk elkaar gewoon in de ogen als je communiceert. Deze weg is een mogelijkheid, maar kan niet zomaar binnen enkele jaren plaats vinden. Maak stappen en kijk vooruit naar nieuw stappen. Door elke verbetering zal het zwart minder winst maken. Stel je voor dat een heel land niet meer rookt, geen vlees meer eet en helemaal overstapt op duurzame energie. Dat alleen al zou een enorm verschil maken op het gebied van gezondheid. Klein beginnen...Robots kunnen hierbij helpen. Sommige zaken moeten wel blijvend zijn. De verbouwing en oogst van het voedsel. Des te meer robots doen, des te meer ruimte voor de mens, meer vrije tijd, meer tijd voor stilte, meer tijd voor contacten. Iedereen die zich wil blijven richten op de cijfers....verlaat deze nieuwe haven op Aarde en keer niet meer terug. Deze mens moet wederom zijn of haar eigen Utopia bouwen, zoals eeuwen en eeuwen geleden op het grote eiland is gebeurd. Waar deze haven begint, kan ik je niet vertellen....Een aantal mensen zullen starten. Ergens op Aarde. "

Aenea verloren gegaan...je stelt en verwijst naar Atlantis.

Aenea zegt; "Het verlies van Atlantis was dramatisch. Niet alleen het leed voor de mens, maar ook voor het Universum. Het gaat te ver om het hele verhaal uit te leggen. Het is niet alleen lastig, maar ook zeer gecompliceerd. Kort gezegd....Elders in het universum was hulp zeer noodzakelijk. De Farao's van Atlantis vertrokken en dat was een offer. Hoewel daarna die hulp het het braaksel van het zwart oploste, werd juist Atlantis als een misselijkmakende wraak door het zwart ten val gebracht. Je vraag is eerlijk en oprecht, ik begrijp het, maar de Aarde heeft geen werkende Farao's meer. Misschien een enkele, maar deze zijn verborgen en functioneren als wakers. Atlantis en diens Farao's waren meer dan louter pionnen. Zij waren als lopers en torens op het schaakbord (Het schaakspel is trouwens door hen ontwikkeld, zo ook de Tarot.) Een Aarde vol Liefde en geen plaats voor het zwart, zal altijd kracht genoeg hebben om het duister te weerstaan.

E-mailen
Map
Info