www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

 

Help, ik verdwijn.

Volgens de recente wetenschap is de kans op het bestaan van donkere materie/energie nagenoeg 100%.

Deze kracht trekt niet aan, maar stoot juist af.

Is het uit te sluiten dat een streng donkere materie de aarde raakt of een bepaalde plaats of zelfs louter bepaalde dingen aanraakt?

 

Als dat gebeurt......

 

Jim werd vroeg wakker. Ongewoon voor hem, want de halve nacht zuipen kwam maar al te vaak voor. Hij opende zijn ogen en raakte onmiddellijk verward. Daarom sloot hij zijn ogen weer en verwenste de Wodka. Toch zei iets in hem dat wat anders niet helemaal in orde was. Hij herinnerde zich Fransisca, maar niet een fles Wodka. Nee, deze nacht was anders verlopen. Hij wreef in zijn ogen en opende ze weer. Wederom verwarring en dat kon hij niet goed plaatsen. Plotseling zag hij wat er precies niet klopte. De kabel van de lamp was vlak bij hem en Fransisca stond bij het raam. Toch was daar ook iets mis mee. De hoogte klopte niet. Er was iets mis met het gordijn. "Fransisca", fluisterde hij. Zij draaide zich om naar hem en haar gezicht verraadde angst en ongeloof. Diepe rimpels verschenen in haar voorhoofd en haar lach was in de verste verte niet aanwezig. Ze leek dromerig. "Wat is er, schat?" Ze antwoorde niet en keek weer uit het raam. Jim richtte zich op en bekeek de situatie. Zijn hart klopte in zijn keel en dat was geen goed nieuws.

Zijn gevoel was juist. Rondkijkend in de kamer zag hij wat er mis was. Alles stond op zijn kop, maar dan ook alles. Hij stond op en constateerde dat zijn voeten op het plafond van de kamer waren. Jim lachte. Dit moest wel een grote grap zijn. Hij had wel eens gehoord van een bekend Tv-programma in Mexico waar de meest vreemde zaken met mensen werden uitgehaald. Alles op zijn op....wat een grap!

Fransisca opende het raam. Ze boog voorover en raakte in paniek. Ze gilde direct. "Wat is er schat?". Jim rende naar het raam en wat hij zag, stokte zijn adem.

Niet alleen de kamer stond op zijn kop...Nee, het hele huis. Sterker nog, de hele wereld. Fransisca braakte het raam uit en zag dat het braaksel een smerige plek maakte in het pas gemaaide gras. In een impuls stapte ze uit het raam en sprong naar het gras. Zich verlossend van deze onmogelijkheid. 

Maar Fransisca raakte de grond in het geheel niet. In een flits was ze verdwenen. Recht de lucht in. Een gil bleef achter. Jim raakte in paniek. Schreeuwde naar haar, maar vergeefs. Ze was al verdwenen in de wolken. Jim sloeg zich in het gezicht. Zou dit een droom zijn. Hij huilde, toen hem duidelijk was dat hij niet droomde.

Iets verderop schreeuwde iemand. "Help"....Help me, ik verdwijn". Nogmaals....Help....ik verdwijn.

Jim keek rond en constateerde nog enkele stippen die razendsnel in de lucht verdwenen. Toen hij wat beter keek...mensen, het waren mensen die verdwenen. De rest niet.

............ 

 

 

E-mailen
Map
Info