www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

 

Mijn gedachten over meerdere dimensies.

De Film Interstellar heeft mij aan het denken gezet. Immers, de 4e en 5e dimensie worden hier in beeld gebracht.De hoofdpersoon kan een bepaalde plaats op diverse tijd-momenten zien. Voor en achteruit. Variaties hierop kunnen m.i. leiden naar andere dimensies.

 

Opmerking; I Asimov, vroege werken, Timepussy 1942, vertelt over een kattensoort op een andere planeet, die gewoon in het hier en nu zijn, maar qua gedrag en inhoudelijk een andere tijd aanhouden.

Bijvoorbeeld, eerst eten verteren en pas later eten.....leuk verhaal.

 

Zo zou - op hetzelfde moment - dus geen tijdsaspect, de waarnemer een bepaalde plaats kunnen zien. Beelden zouden dan door elkaar gemend kunnen zijn. Wellicht is dit dimensie 5/6.

 

Nog verder kan men gaan als niet alleen de tijd wordt uitgeschakeld, maar ook de coördinaat (plaats).

Dan kan de waarnemer dus overal zijn of zelfs overal op meerdere tijdstippen. (dimensie 7/8)

 

Dimensie 9 kan betrekking hebben op de waarnemer/bewustzijn zelf. Diens vorm kan aan de orde zijn, gekoppeld aan eerdere dimensies.

 

Dimensie 10 en verder....God, c.q. een totaal-iets. (alles of niets en overal of nergens en altijd of nooit.)

 

Overige wetenswaardigheden (let wel....ik ben geen natuurkundige of zo. Ik ga uit van mijn eigen logische gedachten op dit onderdeel).

 

- ik zie een waslijn, met de was eraan, in de ruimte, op een bepaald tijdstip.)

- de mier die op de waslijn loopt, ziet wellicht alleen een lijn voor zich, die hem/haar verder brengt.)

- het is de mens zelf, die kennelijk te beperkt is om meerdere dimensies waar te nemen. Wij zijn of vergeten dat we dit kunnen of gewoon te dom.

- meerdere dimensies spelen zich wellicht af in de kleine (quantum) wereld. Een krachtveld waar overigens de oude Grieken ook naar verwezen. Er wordt gewerkt aan een Quantumcomputer en dus moet ik gelijk denken aan de Hitchhiker Guide of the Galaxy, die het antwoord op alles berekende.... (met het antwoord 42)

- en wat te denken van zwarte materie, 96% van het heelal bestaat daaruit. We weten niet eens wat het is!

- is materie een illusie, dus geen object, maar - een gebeurtenis?

- het lijkt erop dat alles met elkaar verbonden is en zodoende alles wat zich op een bepaald tijdstip manifesteert (materie is of wordt) op zowel punt X als Y kan zijn. (Volgens de Quantumfysica)

- dan kan m.i. alles elke vorm aannemen, tot het moment van manifestatie (dit in verband met het zogenaamde twee spleten experiment, waarbij een materie-vorm, een andere keuze maakt, als men het object observeert). Zie uitleg op YouTube. Als dit klopt, dan zou zelfs zoiets alsTarot idd een mogelijkheid zijn, omdat de kaart pas werkelijkheid wordt, als men de kaart onthult!

 

 

E-mailen
Map
Info