www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

CRISPR-cas.

 


DEEL 1 - Crispr-cas of te wel Frankenstein 2.0 in relatie met God.


Zoals al aangegeven, is de techniek inmiddels in staat om de DNA-structuur te veranderen. Oktober 2016 kwam een verrassend bericht naar voren. Door slechts 17 letters in de DNA-structuur van een muis te veranderen, kon men een nieuwe muis zonder poten creëren. Deze DNA-mutatie (een fout of gebrek) zou vroeger geleid hebben tot de ontwikkeling van slangen. Hieruit blijkt dat - indien het DNA in zijn geheel door de mens in kaart kan worden gebracht - wij in staat zijn om het DNA zodanig te veranderen, dat er ook iets anders ontstaat. Een evolutie, niet wegens surviving of the fittest - maar wegens menselijk ingrijpen.

De eerste vraag die bij mij opkwam was; "Hoe zou de christelijke God reageren op deze techniek?". Stel dat God bestaat en hij merkt dat zijn creatie wordt overgenomen door de mens....wat zou hij/zij dan doen? Ik kan mij voorstellen dat hij/zij meent dat dit het alleenrecht van een God is en dan wordt er vast ingegrepen. Einde mensheid? Het kan ook zijn dat dit de bedoeling uiteindelijk is, maar dat lijkt mij te ver, want welke bedoeling zou daar dan onder liggen.....Hij/zij zou het ook gewoon zelf kunnen regelen en wel op de normale manier. Is er iets omtrent God terug te vinden, bijvoorbeeld in het boek openbaringen? Immers, als God ingrijpt, dan zitten we echt met zijn allen nu al in dat deel van de Bijbel.

Wim jongman (www.wimjongman.nl) heeft hier iets over gezegd.

Spelen voor God

De mens kan zo ongeveer alles wat hij in zijn gedachten krijgt om te doen. De paradox is dat terwijl we voor onszelf goed uiteen zetten wat we moeten doen, het vaak blijkt dat het ons kwaad brengt. Onze ontwikkeling van kernenergie is daar een goed voorbeeld van.

God wist over deze paradox vanaf onze vroegste dagen op aarde. Genesis 11 registreert deze observatie van Hem: "Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn" (vers 6). Hij wist dat als de mensheid niet in toom zou worden gehouden, we onszelf al van de aarde hadden afgeveegd duizenden jaren geleden. Dus God stopte de mens door het verwarren van onze taal en ons te scheiden (verzen 7-8).

Ideemachine; Maar dit heeft dus niet geholpen!!!!

Een eerdere passage in Genesis toont aan dat onze eerste ouders een relatie met God hebben verworpen, omdat ze wilden zijn als God (Genesis 3:6-7). Adam en Eva wilde niet dat God hen zou vertellen wat ze moesten doen, hoe hun leven te leven - hoe een ​​samenleving op te bouwen en uit te voeren. Dus God heeft hen van Eden verdreven en laat ze hun eigen weg gaan.

De Bijbel laat duidelijk zien dat God niet zal ingrijpen om ons te redden van onze inventieve brein, totdat het bijna te laat is. Hij zal ons in staat stellen om naar de rand van een wereld genocide te gaan (Mattheüs 24:22). Hij wil dat de mensheid de pijnlijke les zal leren dat de mens niet in staat is om zichzelf op de juiste wijze te regeren.

Ideemachine; Oke helder, maar CRISPR-cas, valt dat onder op de juiste wijze regeren? M.i. valt dit er ook onder. En openbaringen dan ? Dit boek houdt vast aan hetgeen God heeft geschapen. Hier is geen ruimte gegeven voor "mutaties". Het feit - dat we evolutie naar onze hand kunnen zetten, impliceert de afwezigheid van een God of.......een spoedig ingrijpen voordat het kwaad is geschied.

Als er een God is, gaan we met deze richting heel snel op weg naar "de rand van de wereld". Een pauze zou ook mogelijk zijn....immers als de huidige wereld nu eens wordt gedecimeerd door een virus, dan valt de hele hedendaagse wetenschap weg (dus vast en zeker ook Crispr-cas, Nano-techieken, atoomsplitsing en kwantummechanica.)DEEL 2 - CRISPR-cas zonder God.


Logischer is de afwezigheid van God en diens wraak. Dat betekent dat de mens - de volledige vrijheid kan nemen - op het gebied van genetica en DNA-mutaties. Wetgeving op dit gebied (mondiaal) bestaat er namelijk niet. Dat wordt een probleem, omdat individuen zich niet zullen laten leiden door belemmerende nationale wetgeving. Met andere woorden, wat we kunnen, wordt geprobeerd en waar dat wordt geprobeerd, is niet zo van belang.

Welke mogelijkheden zijn er (op langere termijn, want grenzen zijn er m.i. niet met de huidige stand van zaken en de snelheid waarmee vooruitgang wordt geboekt.)


DE ENIGE POSITIEVE ONTWIKKELING

Uitbannen van erfelijke ziektes. Dit element lijkt mij het meeste voordeel op te leveren van Crispr-cas. Niemand wil kinderen met taaislijmziekte of een andere zeer vervelende ziekte.


DE HOEVEELHEID NEGATIEVE ONTWIKKELINGEN

Het zijn deze ontwikkelingen die de meeste mensen zorg baren. Dit in de wetenschap dat de mens;

- geen grenzen heeft,

- nieuwsgierig is en

- geld een drijfveer is.

Uitgaande dat elke techniek op een gegeven moment ook te bereiken is voor eenvoudige mensen, zoals jij en ik, wordt de massaliteit wellicht een groot probleem.

Stel - een kind op CRISPR-cas-bestelling is geen probleem dan hebben we over X jaar een mensheid vol met mensen, die op elkaar lijken! Nog afgezien dat dit in China dan voornamelijk jongens zullen zijn, zullen de meisjes mogelijk allemaal op een soort van idool lijken. In Amerika miljoenen Beyoncés of Taylor Swifts of Justin Biebers, maar dan in de nieuwste populairste versie. Pas geleden waren er versies van het ideale gezicht op internet......Feitelijk leken ze allemaal op elkaar.

Mmmm een klein stukje van een sprookje.

Er was eens een Koning en hij had maar één zoon, ondanks CRISPR-cas. Dat was nogal sneu, vooral omdat de prins geen keuze kon maken voor een goede vrouw. Al jaren kwamen de mooiste meisjes, prinsessen en kachelpoetsers bij hem langs. Maar het hielp niets. Zijn vrouw zat hier niet bij. De wanhoop nabij stuurde de Koning zijn zoon op reis. Hij maakte een lange reis in het Koninkrijk, maar vond haar niet. Toen op een dag, leed de prins schipbreuk en hij spoelde aan op een ver afgelegen eiland. Niemand wist nog van dit eiland en daarom was er ook geen RTL. De prins verwonderde zich, iedereen lachte en leek zo anders.....U raadt het al...plotseling stond de prins voor het mooiste schepsel op aarde. Het schepsel had kort rood haar, een kleine wipneus en volop sproetjes. Hij wist niet wat hij zag.

Enfin.....ze leefde nog lang en gelukkig.....op dat eiland.

En wat te denken van aanleg of kwaliteiten! Want wellicht is niet alleen uiterlijk een aan te passen iets, maar ook de aanleg van spieren. Leuk...., Messie 6 of Ronaldo de achtste.

Hoe dan ook....het kan ook anders. Want als er vrijheid komt van aanpassing embryo, waarom dan ook niet in extrema

Ik wil een kind met extra grote ogen, spitse neus, een barbie-uiterlijk....u roept maar. U krijgt de design-baby.Maar ook.....

Ronald Junior = identiek aan Ronald senior. Of een "vervangende" president van de USA, voor het geval dat. Kim-Jung-Il van Noord-Korea of Assad van Syrië zouden dat graag hebben gewild! 

Of....Special offer......Hoe dan ook, zelfs het leger zou voordelen kunnen creëren. Wat te denken aan een soldaat die meer bestand is tegen warmte of koude. Of extreem goed zicht heeft en zonder trillingen kan werken (sniper) of een soldaat van 2.10 meter, 120 kilo en met het uithoudingsvermogen van een Keniaan.Ook een sekte kan zich vermenigvuldigen met gelijkgestemden of uiterlijke kenmerken. Zo zou een mannelijke sekteleider zich uiteindelijk louter kunnen laten omringen door het type vrouw wat hij begeert en andersom een vrouw, die alleen haar geweldige mannen wenst bij zich te hebben.

Wat doet men trouwens men - hen die mislukt zijn......Immers, het kan ook fout gaan. Daar sta je dan in deze perfecte maatschappij! Vroegtijdige abortus? Ook een enclave, maar dan voor mismaakte mensen? Of toevoeging aan een categorie kneuzen, mislukkelingen, een...onderklasse.

Ook allerlei juridische procedures staan ons trouwens dan te verwachten. Stel je krijgt alsnog kanker.....Terwijl je dit niet was beloofd. Al met al een complexe wereld gaan we m.i. tegemoet - zeker na enkele honderden jaren - als dit realiteit wordt en er mondiaal geen grenzen worden gesteld.

Nog een akelige optie......stel we kunnen karaktereigenschappen ook bijslijpen tot ....Ja, tot wat eigenlijk?; geweldloos, altijd vrolijk, zegt nooit nee enz...dat soort mensen. Zo creëren we dan alleen sociaal wenselijke mensen. En diegene die dat gedrag niet vertoont? Castratie/sterilisatie/uitsluiting?

Ook een nadeel kan zijn het psychologisch effect. Stel je wordt als - een nieuwe Nietzsche - gepresenteerd, gebouwd via het DNA van zijn huidige nakomelingen. Maar je voldoet niet intellectueel of juist andersom, je voelt je een Übermensch.....ten opzichte van alle anderen. Übermenschen is trouwens ook een akelig aspect wat kan ontstaan. Bijvoorbeeld in de vorm ook van enclaves uitsluitend bewoond door blanke of gekleurde mensen.


Wow....gevaarlijke ontwikkeling, die er echt aankomen. M.i. helaas niet te stuiten!

Wat rest = bezinning/nadenken/overleggen en gezond verstand behouden.Tot slot.....

- Majesteit, Amalia, we moeten het nu echt snel bespreken. De tijd dringt.

- Hm, je hebt gelijk. Vertel nog eens een keer de opties die mij voor liggen.

- Nogmaals van harte gefeliciteerd met uw opvolger, Majesteit. De opties? Oké.

- Allereerst kunt u beslissen of het een prins dan wel een prinses moet worden. Voorts is het aan u om aan te geven welk uiterlijk gewenst is. u zou daarbij kunnen denken aan u zelf, uw echtgenoot of een ander huidig interessant persoon. Maar uiteraard is een overeenkomst met één van uw voorvaderen ook een reële optie. Sterker nog....wellicht is het zelfs gemakkelijker te doen. U moet wel rekening houden dat het niet helemaal exact kan overeenkomen. Elk individu heeft toch zijn eigen uiterlijkheden. Als ik u mocht adviseren.....Willem III had onder andere een sterk voorkomen.

De Koningin was even stil.....

- Een prins zal het zijn, overeenkomstig Willem III, streng en sterk.

- Juist, Majesteit...een goede keuze.

- Mag ik u nog wijzen op de volgende opties?

- Gaat u gang.

- Een exacte kopie, of iets groter zelfs, etc. etc. Kunt u wensen.....

- Groter natuurlijk, heel sterk en atletisch graag.

- Een uitstekende keuze Amalia.

- Tot slot de laatste optie Majesteit. Het is mogelijk om de vrucht te bewerken tot een eeneiige tweeling. Voordeel daarvan is dat - en laat het nimmer gebeuren, Majesteit...... de opvolging gegarandeerd kan blijven, indien uw zoon iets overkomt.

- Ga door.....ik luister.

- Ik stel voor een tweeling te creëren. Nummer twee zal - hopelijk voor altijd - uit beeld blijven op Slot Drakestein, geïsoleerd, maar het zal hem niets ontbreken, hoor! Zodoende kan nummer twee binnen blijven, tot het moment - en nogmaals...laat het nimmer gebeuren, Majesteit....- dat hij nodig is.

Amalia dacht na.

- U bent geniaal Minister van Koningszaken. Doe maar. Hoe lang duurt dit om geheel op orde te brengen.

- Zes maanden Majesteit.

- Uitstekend..... Wilt u zich afmelden en voorts de Minister van Veiligheid zijn intrede laten maken.

- Natuurlijk Majesteit.

.................................................

- Gertruda..... 

- Jawel Amalia, tot uw dienst.

- Is het nog immer mogelijk....u weet wel....

- Ja, natuurlijk. Nog steeds.

- Kunt u de ziekte laten activeren bij de Minister van Koningszaken over ......ongeveer zes maanden?

- Jawel, geen probleem, zijn DNA is juist daarvoor gecreëerd. 

- Mooi, want sommige zaken....nou ja, u weet wel.

- Uiteraard Majesteit. Een goede keuze, tot uw dienst....... 

Go back, They have got us fooled.

It is an ass.....THE FINISH.

E-mailen
Map
Info