www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

Wat is zwaartekracht?

Iedereen is ermee bekend. Een appel....valt van de boom naar beneden. Het is een constatering en ook een feit. Er is namelijk niets wat voorlopig leidt tot een ander oordeel, dan dat er kennelijk een kracht moet zijn, die de appel naar de aarde doet vallen.

Wat die kracht is, dat is nimmer verklaard, totdat Erik Verlinde in een theorie aangaf, dat zwaartekracht an sich NIET bestaat. (het is volgens hem een gevolg, geen oorzaak)

Zonder een oordeel te geven over Verlinde en Einstein, wil ik laten zien dat verbeelding ook kan leiden tot een theorie. Of deze klopt, doet er niet toe. Het gaat om het idee en is wellicht bruikbaar voor de wetenschap.


EINSTEIN/VERLINDE


Een probleem om vast te stellen wat Zwaartekracht nu is, betreft het feit dat deze kracht ook in een vacuüm DIRECT werkt. Onze aarde heeft direct invloed op de maan en wel met X kilometers tussen hen in. Terwijl Einstein stelt dat NIETS sneller gaat dan het licht.

Hoe dan ook....er is is wat zelfs het licht doet afbuigen  (kleurverschuiving naar rood toont dat aan.) Bovendien gaan klokken langzamer indien de snelheid van het licht wordt genaderd.

Einstein stelt dan ook dat Ruimte-tijd één geheel is wat gekromd is of wordt, door massa.


Mijn kritiek hierop is dat de vervorming overal en in alle richtingen rondom de aarde aanwezig moet zijn. In die zin moet er een bollen - ergens buiten het aardoppervlak - ontstaan, omdat de rasters elkaar kruisen. Wat gebeurt er op al die kruispunten? Daar zien en merken we niets van!


Verlinde gaat verder. Op het gebied van de kwantummechanica (het ultra-kleine) merken we NIETS van zwaartekracht. Er is wel energie-overdracht tussen deeltjes, maar deze theorie werkt niet goed m.b.t. zwaartekracht. Zodoende is de snaartheorie ontstaan, waarbij trillingen zorgen voor uitstulpingen of overdracht van deeltjes. CERN is nog niet eenduidig over deze theorie.

Op het gebied van een ultra-grote-schaal, zoals ons universum, is er één theorie (maar die nog niet alles verklaart) namelijk; alles wordt aangetrokken op afstand en licht verbuigt, terwijl klokken vertragen.

Een belangrijke pijler bij Verlinde, Hawkings en Einstein is de verbeelding bij een zwart gat.

Een enorme dichte (kleine...ongeveer 10 km) massa, die zo aantrekt, dat licht niet meer kan ontsnappen. Rondom het zwarte gat ontstaat een horizon. Deze horizon ligt precies daar, waar het licht precies op dat moment niet meer kan ontsnappen. (Een flinterdunne grens dus). Op die horizon verdwijnt de tijd en het licht valt (gedeeltelijk) erin, met achterlating van straling.

De enorme dichte massa levert dus vooral of alleen RUIMTE in.

Verlinde; Hij stelt namelijk dat de materie - die naar het zwarte gat wordt gezogen - bij de horizon blijft hangen en daar ontstaat een overgang tussen Materie en Ruimte-tijd. Hij stelt dat deze ruimte-tijd ZELF ook iets is. (ik kan hier geen oordeel over geven, omdat ik dat niet goed begrijp)

Verlinde gaat nog verder; Hij verwijst vervolgens naar de Thermodynamica, waarbij van belang is dat ENTROPIE (wanorde) ook een grote rol speelt.


Entropie; (o.a. Wikipedia)

Een van de belangrijkste natuurwetten zegt dat energie nooit verloren kan gaan: energie kan overgaan van de ene in de andere vorm, maar de totale energie in de natuur blijft altijd gelijk. Als een bal van een heuvel afrolt, wordt de zwaarte-energie van die bal (ook wel "potentiële energie" genoemd) omgezet in bewegingsenergie ("kinetische energie"). Als de bal onderaan de heuvel door de wrijving met de ondergrond langzaam tot stilstand komt, wordt door die wrijving de kinetische energie omgezet in weer een andere vorm van energie: warmte.

Als energie nooit ontstaat of verloren gaat, kan het begrip energie alleen dus niet voldoende zijn om al die verandering in de natuur te beschrijven. Een tweede begrip is daarbij van belang: het begrip entropie. Entropie zegt iets over orde en wanorde, over willekeur en structuur, over regelmaat en onregelmatigheden in de verdeling van energie en materie. Het belangrijkste idee achter entropie is dat willekeur overeenkomt met gelijkmatigheid. Als alle materie en energie in het heelal volkomen willekeurig over het universum verdeeld zouden zijn, zou het heelal er op grote schaal uitzien als een kille, ijle, egale soep van deeltjes en energie. Juist doordat de verdeling van materie en energie zo onwillekeurig is - hier een hete ster met een enorme concentratie van deeltjes en energie, daar een koud en vrijwel leeg vacuüm - ontstaat een dynamisch heelal.

Natuurkundige processen hebben de neiging om de willekeur en gelijkmatigheid in het heelal te laten toenemen. Als een gasfles leeg stroomt, verandert een situatie met een hoge gasdruk in de fles en een lage luchtdruk daarbuiten, in een gelijkmatigere situatie waarin de druk en de dichtheid van het gas binnen de fles en daarbuiten gelijk zijn. Als een kop thee afkoelt, gebeurt hetzelfde met de temperatuur van de thee en van de omgeving: die temperaturen beginnen ongelijk, maar eindigen gelijk. Entropie is een maat voor de willekeur in een natuurkundig systeem. Hoe hoger de entropie, hoe egaler de materie en energie verdeeld zijn. Hoe lager de entropie, hoe meer verschillen er zijn. En in tegenstelling tot energie is entropie niet behouden: we zullen in wat volgt zien dat entropie altijd toeneemt. Die toename van entropie leidt ertoe dat ons heelal zo veranderlijk is.

De kans dat een willekeurige verdeling gelijkmatig is, is dus ongelooflijk veel groter dan de kans op een extreem ongelijkmatige verdeling.

Verlinde stelt; Moleculen willen altijd MEER entropie, want dat geeft hen meer mogelijkheden. (dit is dus een natuurwet)

----------

Terug naar het zwarte gat - al dalende richting het zwarte gat, wordt de massa omgezet in energie en op de horizon is de massa zelfs helemaal weg. Dit is volgens Verlinde tegenstrijdig aan de wet van de entropie. (ik zou eigenlijk niet weten waarom, want de energie gaat toch niet verloren?) Vanaf dit moment in de presentatie van Verlinde wordt entropie in verband gelegd met BITS EN ZWAARTEKRACHT.

Verlinde stelt; tijdens de verandering van de massa naar energie op de horizon, speelt temperatuur een rol EN daarbij hoort een (entropische) kracht = zwaartekracht. (Een gevolg dus, geen oorzaak.)

Verandering entropie = verandering informatie (bits) + temperatuur + zwaartekracht komen vrij.

Tot slot; Verlinde geeft aan dat wij heel veel informatie vergeten. Een simpele tekening van een huis, zetten wij direct om in een "normaal" huis. In feite zien we pixels en creëren een huis. Dit terwijl de kwantummechanica twijfel zaait over de exacte plaats van de pixel ! (vandaar mijn stelling, niets, wat het lijkt)

In de film The Matrix = alles , bits. 1% = zichtbaar en 96% niet (deze 96% dat zou dan volgens Verlinde....louter de vergeten materie zijn)

Uiteraard weet ik niet of ik het bovenstaande allemaal goed hebe begrepen. Toch heb ik kritiek en /of vragen

- berekeningen tonen WEL de 96% donkere materie aan. Je kan dat toch zomaar niet wegpoetsen!

- Ik heb moeite met de theorie van Verlinde, omdat niet duidelijk wordt waarom er een perfecte verdeling van zwaartekracht is. Als zwarte gaten een soort van mega-uitwisseling deeltjes is - en daarom zwaartekracht ontstaat - waarom hebben wij juist op aarde er dan mee te maken en wel op een perfecte basis. Niet te veel, niet te weinig.

- Hoe zit het met de uitdijing van het heelal. Uitdijing + versnelling van de uitdijing, spreekt zwaartekracht (het bij elkaar houden) juist tegen.

- wat gebeurt er als wij in het vacuüm van de ruimte een bouwwerk creëren zo groot als een kleine planeet?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIJN IDEEËN


1e optie

Zwaartekracht is een reeds aanwezige wilskracht van een levend wezen. Bijvoorbeeld; alle grote massa's zijn ook levend (planeetgeesten, zie hiervoor de Theosofie) ofwel het heelal is één levend wezen (zoals God).

2e optie, indien optie 1 niet van toepassing is.

- De mens heeft geen kracht, die zwaartekracht kan zijn. Anders zou levitatie mogelijk zijn.

- Een grotere massa = dus meer zwaartekracht en die is dan ook overal op die massa gelijk.

- Geen massa = helemaal geen zwaartekracht (zoals ISS ruimtestation heeft bevestigd)

- Dus....de zwaartekracht komt via een poort naar de massa toe.

- Dan komt deze kracht niet uit ons zichtbare heelal. Wellicht wel uit een andere dimensie.

- Zwaartekracht is m.i. de uiting van een spiegel-heelal of spiegel-dimensie waar een omgekeerde ruimte en omgekeerde tijd heerst. (een omgekeerde ruimte-tijd, die aantrekt in tegenstelling tot wat wij ervaren.)

Nu ervaren we het vooruitgaan van de tijd en uitdijing/verplaatsing van materie. Het tegenovergestelde = krimp in een negatieve tijd (= zwaartekracht)


- in die zin zou het heelal mogelijk het versneld uitdijen willen vertragen, tot een krimp en of tot een absolute situatie van stilstand. Feitelijk gebeurt dat ook nu. Alles moet van de Aarde terugkeren om tot stilstand te komen. Of het nu een appel, de regen of een raket is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde van dit artikel.

E-mailen
Map
Info