www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

Kwantummechanica in de natuur

In de EOS van maart 2017 verscheen een artikel over kwantummechanica en diens toepassingen in de natuur. Inmiddels zou er ook meer kennis zijn omtrent deze bijzondere natuurwetten en de werking in de natuur. Heel kort een introductie (elders op mijn site is meer te vinden over kwantummechanica in zijn algemeenheid)

In de super-kleine wereld van de atomen en zelfs kleiner dan dat gedragen elementjes (o.a. quarks) zich anders dan normaal. Soms gedraagt een deeltje zich als materie (een deeltje) en soms als een golfbeweging. Een bijzonderheid is dat als we dit willen meten, deze bijzondere eigenschap verdwijnt.

Ook bestaat de eigenschap; super-positie. Dit betekent dat een deeltje een verbinding heeft met zijn spiegelbeeld-deeltje en wel op onmiddellijke basis. Als deeltje 1 positief is, wordt deeltje 2 dat ook en wel onmiddellijk en ook als het kilometers ver weg is ! Concreet betekent dat dat de werking sneller gaat dan de lichtsnelheid (iets wat volgens Einstein niet mogelijk is).

Mijn kronkels......als voer voor ideeën op het gebied van SF.

1. Indien in de natuur - bijvoorbeeld tijdens de fotosynthese van planten - een superpositie voorkomt, waarom dan ook niet op macro-gebied !? Zouden deze "wetten" ook gelden voor sterrenstelsels? Stel dat we dat kunnen beheersen.....

2. Misschien geldt het ook wel voor mensen....misschien bestaat een spiegelbeeld-ik wel op planeet X ver weg in het heelal. En wat als deze spiegelbeeld-ik leading wordt.....? Wat gebeurt er dan met mij en wel zodanig dat ik daar geen invloed op heb....

3. Volgens het gedachtenexperiment - de kat van schrodinger (zie YouTube) - zou ik zelfs zowel levend als dood kunnen zijn.

4. Stel kwantum-teleportatie wordt mogelijk ! Beam me up, Scotty uit Star Trek. De onmogelijkheid van sneller dan het licht (reizen) lijkt wel mogelijk.

5. Ook tunneling bestaat in de kwantummechanica. Dat betekent m.i. dat reizen door andere materie heen een optie is. (geesten....?)

6. Stel je kunt de superpositie beheersen.....(ik sluit niet uit dat God dat kan of een almachtige AI), dan kan je ook mensen beheersen.

7. Binnen de foto-synthese werkt kwantummechanica als een collectief. Veel elementen/cellen gaan samenwerken, zodat er een rivier van energieverplaatsing komt ten behoeve van de plant. Zou dit ook gelden voor spreeuwen, die allemaal dezelfde kant op vliegen?

8. Kwantummechanica-processen zouden toeval veroorzaken en dus m.i. b.v. kanker. Is dit proces te verstoren zodat het niet chaos in de cellen veroorzaakt? Zou je misschien wel elke dag exact hetzelfde moeten eten en doen om deze ziekte te voorkomen? En.....we weten.....als we meten, vallen de bijzonderheden weg ! Moeten we misschien wel altijd alles in ons lichaam meten? (een alles-meet-systeem).

9. Is het bewustzijn ook gekoppeld aan de kwantummechanica-processen? Het ontstaan van leven?

10. Tot slot mijn belangrijkste vraag.....wie of wat is verantwoordelijk. Er IS namelijk iets wat WEET dat er wel of niet gemeten wordt......Hoe dan? WAT? En waarom mogen wij niet meten en dus niet weten????

E-mailen
Map
Info