www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

DIMENSIE +.

Ik heb op deze site al veel vermeld m.b.t. de aanwezigheid van meerdere dimensies. Maar.....wat moeten we ermee? Hoe komen we daar? Waar is het? Wat zeggen andere theorieën over de meerdere dimensies?

Laten we eens hiermee beginnen......

Een tweetal youtube-films over DMT.

DMT = een harddrugs, m.i. gevaarlijk omdat er ook ! in plaats van mooie visuele aspecten ook de grootste griezels (je angsten) erin kunnen voorkomen. Niet doen dus!  Er zijn anderen die dit middel al eens hebben gebruikt en naar aanleiding daarvan zijn er filmpjes gemaakt en ook afbeeldingen. Dat is voldoende om er iets over te kunnen vermelden.Tot zover krijg je een idee omtrent deze ervaring. Er zijn uiteraard meerdere en langere versies op internet te vinden. Mij draait het echter om een ander aspect uit meerdere van deze filmpjes namelijk de kennelijke aanwezigheid in die ervaringen van; machine-elfen. 


MACHINE-ELFEN (afbeeldingen 1 en 2 volgens ervaringen van gebruikers)Naar aanleiding van de filmpjes lijkt mij De moleculen van Feringa ook van belang.

Zie hieronder.De machine elfen maken dus vaak deel uit van deze ervaringen. Mij valt het op dat deze "elfen"- tekeningen sterk lijken op afbeeldingen uit de Mayacultuur (waar dit middel op natuurlijke wijze werd gebruikt! Zie hierboven afbeelding 3. Daarnaast moest ik dus ook denken aan de "machine"- moleculen van Feringa, die werkzaam zijn op micro (cel)niveau in ons lichaam.

Vraagstellingen.

Is het mogelijk dat een DMT trip ons tijdelijk verbind met een andere dimensie?

Het lijkt er wel op, maar..........dan is het contact met die andere dimensie kennelijk ALLEEN bereikbaar VIA ons "onderbewustzijn" Met andere woorden we dienen over te schakelen naar een andere frequentie.

Bestaat de andere dimensie echt of alleen in de geestelijke sfeer?

Goeie vraag, want waar bevind die dimensie zich nou?

Wikipedia zegt dit erover:

In een boek uit 1969 beschrijft de Nederlandse wis- en natuurkundige Dionijs Burger (1892-1987) dat deze vierde ruimtelijke dimensie wel degelijk bestaat. Het zou een gevolg zijn van het feit dat de ruimte waarin de mensheid leeft, niet euclidisch (punten, lijnen, vormen) is. De vierde dimensie is gerelateerd aan de gekromde ruimte en het uitdijend heelal.


                                                            zoiets dus, gekromde ruimte-tijd


Om begrip te kweken voor deze vierde dimensie die door de mensheid niet aangetoond kan worden, maar slechts kan worden beredeneerd, haalt Burger onder meer de roman Flatland, a romance of many dimensions, by a Square aan, een boekje uit 1884 van de schrijver Edwin A. Abbott. In dit boekje wordt in verhaalvorm een wereld, Platland, beschreven die slechts twee dimensies kent, en waarin een driedimensionale figuur uit Ruimteland op bezoek komt. De figuur uit Ruimteland kan door de platlanders niet in haar driedimensionele gedaante gezien worden, maar slechts worden beredeneerd.

Dus de 4e ruimtelijke dimensie bestaat wel in ons heelal (zie ook Einstein), maar we kunnen het niet waarnemen.


Mogelijk wel dus, ingevolge de ervaringen bij DMT-gebruikers.


Zodoende moeten we voorzichtig concluderen dat de 4e ruimtelijke, de 5e etc. (geestelijke) dimensies (de tijd is namelijk niet een dimensie op zich) voorlopig alleen in de Geestelijke sfeer te vinden zijn. Dat zegt ook iets over ons "(onder)bewustzijn".

Immers, het (onder)bewustzijn heeft "contact" met die dimensies, terwijl de rationeel denkende IK.....dit niet heeft, noch kan hebben. Het (onder)bewustzijn lijkt hiermee ook los te staan van de rationeel denkende IK.

Verder geredeneerd.....misschien is ons (onder)bewustzijn, het zelf of ziel inderdaad iets wat apart kan en moet worden gezien van ons lichaam en onze rationeel denkende IK, maar toch deel uitmaakt van het universum. Deze redenatie vind je ook terug bij de Theosofie, ISIS ontsluiert en De geheime Leer.

 

Terug naar de Machine-Elfen. Kunnen we daar nog iets over terug vinden?


Optie 1 - de machine-elfen zijn niets meer dan een vorm (er zijn meerdere vormen) van een Monade.

Theosofie;  De term ziel kunnen we omschrijven als het waarnemende, ontvankelijke voertuig of kleed, dat zelf uit levende substantie bestaat, waarin het ego (de IK) zich tijdens een belichaming hult. Wanneer dus de goddelijk-spirituele stof of essentie, die zelf een god is, zich als een individualiteit op het aangrenzende lagere gebied manifesteert, noemen we die een monade; zo’n monade komt tot uitdrukking op het gebied waar ze zich manifesteert door middel van het passende manasische kleed of egoïsche brandpunt, dat haar ego is; en elk ego omgeeft zich op zijn beurt met zijn eigen pranische aura’s of kenmerkende sluier van levende substantie en gevoelig materiaal, zijn ziel. (anders gezegd, ons lichaam en ziel hebben meerdere lagen, zoals b.v. een aura.) Omdat de mens een microkosmos van de macrokosmos is, kunnen we, naar analogie, de constitutie van een heelal begrijpen door deze facetten van de leer over de constitutie of het aurische ei van de mens over te brengen op een kosmische schaal. We kunnen dan zeggen dat een heelal zijn monadische essentie heeft, zijn kosmische monade, zijn kosmische ego als individualiteit en ook zijn kosmische ziel of anima mundi.

Eenvoudig gezegd; Monaden (de Goddelijke essentie/kosmische ziel) spelen een grote rol in het universum, de geestelijke wereld en ook in de zichtbare wereld.

Tsja,...... (als we deze visie accepteren) lijkt het dat alles doordrongen is (op macro- en micro-niveau) van de werkzame kosmische ziel. In die zin zouden de machine-elven inderdaad ook de vorm van de moleculen van Feringa kunnen aannemen, maar ook;

- kwantummechanische deeltjes, (onberekenbare deeltjes op micro-niveau)

- engelen/demonen (mens niveau)

- engelen/geesten?/demonen (spiritueel niveau)


Optie 2 - Machine-elfen zijn de bewoners van de 4e wereld, de Asiah. (Kabbala)

Doordat er delen in duisternis verkeren, vormde dat de het Rijk van de Kelipot (klippoth, de bewoners van asiah, de vierde wereld). Dat alles niet volgens plan liep, is duidelijk; anderzijds waren deze delen niet in het Rijk van de Kelipot terechtgekomen.
Fragment uit "de offeranden aan Goden en Demonen" van Porphyrius;

'En zij, de Klippoth, voegden zich in de vierde wereld. Ver buiten de wereld van de raakbaren, maar niet voor hen. Doordrongen van verdriet en haat schiepen zij wormsels en tunnels om de raakbaren te sturen.'

"Verwoesting schuurt zich om de raakbaren, onmachtig wee-geklaag struint over het water en de bergen. Diep gestoken, heimelijk en vals, prikkend in ogen en oren, doortastend en vals, brandend des vellen, fel en vals".

"En zij hielden zich vast, in hun duistere gaten en priemden wanneer het hun beviel, lachend de raakbaren achterlatend in leed"E-mailen
Map
Info