Ideemachine.nl
                                                                                                 

Op mobiel; menu voor meer artikelen, klik op de drie streepje boven.


FILOSOFIE.

 

 

 

 

HET VULLEN VAN DE LEEGTE.

In het artikel "Juist in de leegte, schuilt onze kracht", van Peter Giesen, 2 april 2016, Volkskrant, wordt aangegeven dat juist - de Christelijke ontkerkelijking, de vrijheid in doen en laten wat we willen, het hooguit Ietsisme, maar meer het Atheïsme dat de meerderheid van de jongste generatie autochtonen volgen een leegte is. een leegte die weerstand oplevert ten opzichte van de actief gelovige Moslim-allochtonen, maar wel juist een kracht is, die deze autochtonen sterkt, nu er aanvallen hebben plaatsgevonden door Moslim-terroristen.

Ik hoop dat ik met deze lange zinnen de strekking van het artikel heb kunnen aangeven.

Het gaat mij nu niet om deze ongelukkige situatie, maar wel omtrent de "leegte". Het klopt, we zijn individualistisch, egoïstisch, materialistisch en meestal niet gelovig. Dit kan je idd omschrijven als een leegte. Bovendien is het zichtbaar. Kijk maar in de trein wie er nog aandacht heeft voor een ander! Het is meestal de smartphone die alle aandacht opeist. Bovendien we werken, en vooral we moeten werken..... Alternatieven komen niet in ons systeem voor. Vrije tijd invulling is meestal gebaseerd op snelle actie, meer, meer en nog eens meer, consumeren en een altijd jachtige leven. Tijd voor reflectie, bezinning, overdenking, goede discussies, respect, andersom-denken etc. is er vaak niet.

Maar wat missen we dan? Welke vulling is nog van belang of nuttig in deze moderne tijd? Bij deze vraag volg ik  - zaken en dingen - die de afgelopen jaren op mijn pad zijn gekomen, tijdens mijn periode van reflectie. Misschien wil ik hiermee ook wel een beetje mijn ei kwijt...... Of toch - door al mijn dagboeken nog eens door te nemen -  een poging om terug te komen op het niveau waarin ik dacht.... de hele wereld aan te kunnen (2011)?

 Doe ermee wat je wilt......maar mijn visie is dat altijd nieuwsgierig zijn en de wil om je te blijven ontwikkelen (tot je dood), invulling geeft aan de leegte om ons heen. Het is een pad met pieken en dalen en vooral  ook verwarring.

Zoals Frank Boeijen al zong......in relatie met de Cheshirekat uit het verhaal Alice in Wonderland....Iedereen is de weg kwijt en als je niet weet welke kant je op wilt gaan....nou, dan maakt het niet uit.

 

 

 

 

1. Mijn allereerste stap (2008) bestond uit een analyse van een schilderij van James Ensor. Ik had een reproductie en - zoals vaak bij schilderijen - als je er maar lang genoeg naar keek, zag ik steeds meer. Ook kunnen bepaalde elementen allerlei vragen oproepen. Met andere woorden, het bewuster kijken, naar de natuur, kunst, mensen, kan een betekenis geven aan de tijd die je hebt.

 

 

Hoe dan ook....ik schreef 5 pagina's vol over al de figuren op het schilderij. Wie was wat? Betrof het een slachtoffer of juist een neergeslagen man die zich vrouw jarenlang mishandelde? Stond er een rechter bij of zijn het meelopers, getuigen etc.. etc. Ook een goede schrijfoefening (m.b.t het karakter) trouwens!

Het werd mijn 1e stap tot het vullen van de leegte.

 

2. Theosofie, ISIS ontsluierd, de geheime Leer, Blavatsky.

 

 

Tsja, 1e indruk. Wat moet je nou met een dergelijk duister antiek figuur en een aantal oude boeken? Op het 1e gezicht niet zo veel, want ze zijn erg gedateerd en vooral zeer omslachtig geschreven. Ook zijn er tal van achterhaalde elementen terug te vinden, zoals b.v. ether. Men dacht in die tijd dat er een onbekende stof in de ruimte was, die er toe deed. Ether is nooit gevonden, maar ik kom op deze stof later terug en niet zonder reden.

Toch heb ik geprobeerd deze boeken te lezen (mijn nieuwsgierigheid was te groot). Zware klus...en halverwege deel II van ISIS ontsluierd, ben ik ermee gestopt. Zo nu en dan, lees ik stukken uit de geheime leer en ik ben daar nog steeds mee bezig (met name op het punt Atlantis).

Des te meer ik las, des te meer verwondering en respect. (Helene Blavatsky vertelde destijds (rond 1880) dat de inhoud van de geheime leer telepathisch aan haar was geciteerd door Tibetaanse Meesters????. Tot op de dag van vandaag is dit een mysterie). Inhoudelijk zijn de boeken complex en de schrijfster moet werkelijk een fabelachtige fantasie of een enorme kennis hebben gehad om zoiets te kunnen schrijven. (boeken zijn m.i. qua complexiteit te vergelijken met de Bijbel.) NB - Albert Einstein had een exemplaar van de geheime leer altijd op zijn bureau staan.

Wat vult nu de leegte? Nou, als je iets meer wil weten van verbanden tussen verschillende Godsdiensten, dan is Theosofie iets voor je. Er zijn verbazingwekkende overeenkomsten tussen Hindoe-verhalen, Noorse Mythologie, Egyptische Goden en zelfs Inca-mythologieën. Bovendien de strekking van deze stroming, goed zijn voor een ieder, dier, mens en natuur, is een doelstelling van de aanhangers en daar is niets mis mee.

Tot slot geeft de Theosofie een andere blik op de Mens als element op Aarde. Het is weer eens wat anders dan louter evolutie. Een evolutie waar je m.i. niets mee kan en alleen kan leiden naar Atheïsme.

Mijn opvatting; Atheïsme is juist de leegte....... 

Tot slot, De Theosofische gedachte is dat er een universeel Goddelijk beginsel is, overal en in elke atoom (dus ook b.v. in een steen). Dit beginsel heeft geen vorm en men dient verantwoording af te leggen aan dit beginsel. (dit aspect staat in verbinding een innerlijke opdracht, met Karma, een levensrad - ja ook van ons gehele heelal -  en reïncarnatie).

Waarom zou mijn geest die zich verheft,

zich door mijn afkomst zien weerhouden?

Zijn alle schepselen niet afhankelijk van de tijd?

Er wonen horden bedelaars op Aarde,

die eens aan Koningen ontsproten zijn.

en velen leven nu als vorst,

wier ego eens het uitschot vormde.

(William Shakespeare)

 

Praktische Theosofie;

- Een krachtige daad jegens anderen. Barmhartigheid, vriendelijkheid, hulp verlenen.

- Accepteren van Karma/reïncarnatie.

- Volledige erkenning van gelijke rechten voor iedereen. (we zijn namelijk allen één).

- Geestelijk delen. (wat ik nu doe in het vullen van de leegte).

- kennis vergaren (ontwikkel jezelf), ruimdenkend...dus ook andere levenswijze, geloof en out of the box-gedachten).

- trachten je ecologische voetstap op Aarde zo klein mogelijk te houden (b.v. vegetarisme, fietsen etc.)

- leer je kinderen, het tegenovergestelde van egoïsme, zelfvertrouwen, logisch denken en oefen alle zintuigen (ook de verborgen zintuigen).

 

NB - ik twijfel omtrent Karma/Reincarnatie, vooral wegens de praktische onlogica. Ergens op deze site heb ik al iets vermeld hierover. (zie overig). Ook Advaita (alles komt zoals het komt) is voor mij een lastige. Ik moet bij dat soort elementen altijd denken aan miljoenen ongelukkigen, die in de gaskamers van de Naziconcentratiekampen zijn gedood. Bovendien...schijnt het zo te zijn dat de mens kennelijk niets heeft geleerd in al zijn of haar reïncarnaties! We doen het nog even slecht als duizenden jaren geleden. E.e.a. is alleen te verklaren, indien we ook een zeer negatieve (duivelse) kracht in deze materie verwerken. Niet voor niets maken alle religies op aarde melding van een negatieve kracht.

 

3. ONS UNIVERSUM.

Waar sta je als Mens?

Wel eens naar images van Hubble Deep field gekeken?

Of gezien op welke schaal ons universum is?

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmm, we zijn dus wel erg klein. Maar....vooralsnog is dit alles - behalve de aarde dan - een afbeelding van een decor! Een juweel van een Galaxy als prachtige achtergrond voor ons leven. Er is tot op heden - ondanks miljarden sterren en triljoenen planeten - nog steeds geen ander leven getraceerd. En niet te vergeten....we speuren al een tijdje heeeeel ver de ruimte in. Niets....geen indicatie van door buitenaards leven gemaakte energie. Geen geluidje wat daar op wijst. Ondanks....deze hoeveelheid.....

 

 

 

 

Toen ik bovenstaande video bekeek, was er één commentaar die mij deed nadenken. Het klopt namelijk dat de structuur van het super-super-cluster wel erg veel lijkt op onze hersenenverbindingen! Zou alles idd allemaal in het hoofd van God plaatsvinden? En als we de Theosofische gedachte erbij nemen; alles is één goddelijk beginsel (lees bewustzijn), dan lijkt er meer te kunnen zijn dan alleen maar een enorme toevalligheid die tot jouw bestaan leidt.  

Wat ik hiermee wil zeggen? Wie weet hoe uniek wij zijn? en dus vooralsnog ook IEDER mens op Aarde. Jij ook. En als je er dus toe doet....is alles wat je bent of doet, ook van waarde. (hiermee kan je gerust vulling geven aan de leegte).  

Blijft staan, wat als plotseling buitenaards leven wordt bewezen. Dat brengt jouw uniekheid in een ander perspectief! Over dit bewijs kom ik nog terug.

 

Het leven is;

slechts een schim die rondwaart -

een armzalige speler,

die pronkt en tiert zijn uur op het toneel.

daarna niet wordt gehoord.

Het is een sprookje,

door een dwaas verteld,

met veel geschal en razernij

Dat niets betekent.

(William Shakespeare)

 

 4. In den beginne.

Ergens in 2009 bekeek ik de video van Bram Vermeulen "in den beginne". (zie YouTube.)

Strekking; mensen zijn door "Goden", de Annunaki gecreëerd uit de aap om als werk-ras te dienen. Dit alles is opgeschreven op een enorme hoeveelheid kleitabletten (Irak).

Tsja.....Het is niet eens een onlogisch verhaal. En andere aanwijzingen voor deze Annunaki zijn zelfs in de Bijbel terug te vinden, namelijk (Nephilim) de reuzen, die zich te goed deden (gemeenschap) aan de aardse vrouwen.

Bovendien evolutie???? ik kom daar nog op terug.

Bezoeken van buitenaardse wezens zijn ook een reële mogelijkheid. Stel je maar eens voor dat er een maatschappij bestaat die slechts 5000 jaar ouder is dan de onze. (let wel.....5000 jaar is NIETS op de tijdschaal van 4.8 miljard jaar van de big bang).

Met de huidige snelheid van ontwikkelingen moet een verschil van 5000 jaar best kunnen leiden tot intergalactische ruimtereizen.  

Wat moet je nu hiermee.....je bent dus gemaakt om te werken! en wel voor een ander! Wellicht gaat dit bijna voor iedereen op.... Misschien geeft het rust, je doet wat je moet doen. Andersom, juist je vrij maken van werken voor een ander, is mogelijk de ultieme bevrijding! Het hoogst haalbare. Ook een motivatie, toch?

 

5. Onthaasten/Grenzen stellen.

Eén van mijn grootste fouten (soms nog steeds, maar ik werk er hard aan) is haastig zijn. (is dit het goede woord?)

In ieder geval, altijd druk, snel lopen, nooit tijd etc. zat gewoon helemaal in mijn systeem. Ergens te laat komen is mij nog nooit overkomen. Een karaktertrek dus, helaas schadelijk en ook onnodig. Deze karaktertrek heeft mij in zelfs in ernstige problemen gebracht.

Standpunt; Een groot deel van - dat wat fout gaat in je leven - is volledig te verklaren door je eigen doen en laten. Geen excuus ! Jij bent zelf de oorzaak! Oplossing voor mij (en voor vele anderen) - Onthaasten.

Hoe doe je dat? Niet zo moeilijk hoor, want onthaasten is vooral gewoon accepteren. Accepteren dat je in de file staat, dat je in de langste rij staat bij de kassa, dat de hond elke keer ergens wil snuffelen enz. Wie niet accepteert, loopt in zijn of haar eigen val. M.a.w. als je er niet tegen kunt, dat een hond tijd nodig heeft, neem dan geen hond. Nogmaals....je bent zelf meestal het probleem. Voordeel van deze handelswijze, is vooral rust en minder stress.

En verder aandacht. Aandacht voor je manier van eten, hoe je loopt, the way you fuck, hoe je spreekt, tijd neemt om te luisteren, niet impulsief zijn. Dat zijn wel zaken waar je aan moet werken en het kost energie en geduld. Laat een ander je ermee helpen, als dat kan (vriendin, echtgenoot zus, broer etc.), want dat helpt ook, omdat je niet altijd bewust bent van al dat gehaast zijn. Maar geloof me, gewoon ALLE tijdsverloop accepteren en volle aandacht voor HOE je iets doet, helpt echt.

Hoe dan ook - aandacht hiervoor vult ook de leegte. Je doet namelijk meer bewust, eten smaakt lekkerder, mogelijk is de seks zelfs beter, je ziet anderen worstelen met druk, druk, druk, je komt kalmer over, beter zelfbeeld en wellicht wordt je er veel gezonder van. Want let wel ! depressie/burn-out-hardklachten worden - als ze dat al niet zijn - ziekte nr 1. Dat je chef daar niets van wil weten, is minder van belang, want......je leeft maar één keer (misschien).

Het 2e aspect - grenzen stellen. Misschien nog wel belangrijker! Wie grenzen stelt heeft meer controle. Ik kan hier veel over zeggen maar ik zal louter verwijzen naar belangrijke regels. Lees ze eens door en hopelijk opent het je ogen!

 

- Ik heb het recht om nee te zeggen.

- Ik heb het recht om geen verklaring voor mijn gedrag te geven.

- Ik heb het recht om zelf te bepalen of ik een oplossing moet zoeken voor het probleem van een ander.

- Het is niet nodig om mij aardig te vinden, teneinde met mij te kunnen omgaan.

- Ik heb het recht om fouten te maken. Daar draag ik zelf de verantwoordelijkheid voor.

- Ik heb het recht van mening te veranderen.

- Ik heb het recht om mijn behoeften en wensen te uiten.

- Ik heb het recht om onlogisch te beslissen.

- Ik heb het recht om mij niets aan te trekken, wat een ander van mij vindt.

- Ik heb een vrije keuze om assertief of juist niet assertief te zijn.

 

6. Struinen

Het meeste wat we ondernemen gaat niet impulsief. We denken eerst (meestal), plannen voorts en voeren later uit. Prima levenswijze om overeind te blijven in de materialistische menselijke wereld, waar iets uitvoeren toch al centraal staat. Wie stil staat, komt nergens. Je moet vooral zichtbaar zijn. (waarom dat zo is, blijft een vreemd iets.....en totaal deprimerend, omdat jouw gewenste zichtbaarheid altijd weer wordt overtroeft door een ander. Slechts enkelen staan wereldwijd in het licht van de aandacht. Advies, accepteer je eenvoud.)

Dit even terzijde, want struinen, het ultieme impulsieve gedrag, is geheel anders. Het is even wennen, maar erop terugkijkend, best leuk. Hoe doe je dat?

Wandelen is gezond en rustgevend. Nog beter is om te verdwalen, als het kan. Verdwalen geeft juist dat extraatje die altijd leidt naar iets bijzonders. (mijn ervaringen). Oké, verdwalen in een zeer uitgestrekt bos, is niet zo handig, maar normaal gesproken kan dit heel goed in Nederland. Ik verdwaal meestal opzettelijk, wetende dat ik altijd weer ergens de bus kan pakken. Maar je kunt ook het toeval een rol geven. Gooi een muntje op, kop is links af, munt is rechts af. Dat = struinen. Gegarandeerd dat je verdwaalt. Gegarandeerd dat iets op je pad komt, wat je niet had verwacht.

Have fun.

 

7. Boeddhisme

 

Boeddhisme is geen geloof, maar een levenswijze, die leidt naar een bepaald geloof, namelijk bevrijding van de eeuwigdurende wedergeboorte. Hierin wordt het leven als lijden beschouwd. Voor iedereen gaat dit op, want niemand is zonder enig lijden in zijn of haar leven.

Nou ja, ik zou best geboren willen zijn in Venetië, 1254 met de naam Marco Polo of ongeveer over 1000 jaar, als dan hopelijk richting de sterren kunnen reizen. Helaas schijnt elke herinnering uit een vorig leven te worden vergeten. Je neemt alleen je Karma mee.

 

Toch heeft het Boeddhisme wel uitstekende punten, die vergelijkbaar zijn met praktische Theosofie.

- onwetendheid is de oorzaak van lijden. (te vergelijken met Theosofisch Kennis opbouwen om dit te beseffen)

- het volgen van het achtvoudige pad;

juiste visie (de echte werkelijkheid is MEESTAL ALTIJD ANDERS, dan hetgeen je denkt of ervaart.) Er zijn talloze voorbeelden hiervan en wie dit bij zichzelf nagaat, komt er ook achter dat er altijd wel meer aan de hand is, dan dat je in 1e instantie dacht. Het weten hiervan....wordt vaak achterwege gehouden. TIP; vraag eens na hoe het zit!!!! voordat je een definitieve mening ergens over hebt.

Juiste intentie (beoefen het achtvoudige pad)

Juiste spraak (zeer actueel, het vloeken, schelden, vernederende taal of discriminaire taal is eerder regel dan uitzondering.) Probeer eens zonder, wees aardig en eerlijk.

Juiste handelswijze. (breng een ander geen schade toe) Hieronder valt ook het pesten ook via internet.

Juiste levensonderhoud. (zuinig leven, pak je mentale rust, niets doden, geen rotzooi in je lijf). Comazuipen ???? je moet wel erg weinig om jezelf en anderen (je familie en vrienden) geven om zover te gaan! Pilletjes, evenzo, je riskeert je leven!

Juiste inspanning. (leef zoals je je goed voelt. Vermijd stress (zeer slecht voor je gezondheid en mentale fitheid), wees een doorzetter en blijf altijd nieuwsgierig.)

Juiste oplettendheid. (Stel twee doelen, plan A en B en blijf op dat pad.)

Juiste concentratie. (KIJK, LUISTER en zie wat er werkelijk om je heen gebeurd.)

 

8. Focussen Een cadeau.....

De afgelopen tijd ben ik tegen enorm veel problemen aangelopen. Mijn hoofd zat vol en oplossingen waren altijd complex, of werden niet gevonden, of leidde naar nog meer negatieve gedachten. Een cirkel waar je moeilijk uit komt.

Iedereen heeft soms grote problemen, vooral pubers, denk ik, die niet kunnen terugvallen op ervaringen uit het verleden. Hoe los je dit dan op.....als je geen (goede) raadgever hebt, die je kan vertrouwen? Dit geldt trouwens ook voor volwassenen. Deze categorie staat vaak ook alleen, uit schaamte, trots of wantrouwen.

Een techniek die je problemen aan kan, is focussen. Focussen, doe je zelf en dus los je ook je eigen problemen op.

Belangrijk......dit is zoals ik het deed, misschien niet volgens de richtlijnen, maar het werkte bij mij.

 

HOE?

 

Stap 1. Zoek de rust op en zorg dat je ergens gemakkelijk zit (bv op een lekkere rechte stoel). Het is uiteraard niet de bedoeling dat je gestoord wordt. Dus niet gaan liggen of onderuit hangen!

 

Stap 2. Zorg voor een goede ontspanning, richt je aandacht op je ademhaling en luister naar je omgeving, ogen dicht of open. (wat je zelf wilt) NB - focussen is ook proberen wat goed bij je werkt! Ikzelf keek buiten op een oude stoel altijd naar de natuur zonder ergens anders over na te denken, gewoon observeren en verwonderen. Bij de gevonden rust ga je over naar stap 3. Als het goed is, is je hoofd leeg.

 

Stap 3. Probeer je lichaam te begrijpen. Wat voel je? Ben je gespannen, boos of verdrietig en voel je dat ergens in je lichaam? Ga je lichaam na en begin bij de voeten en zo naar boven. Zo maak je contact met je lichaam.

 

Stap 4. Benoem je probleem (in je hoofd) , vraag naar de oplossing (wat kan ik doen, wat moet ik doen, ....of juist niet) en wacht af.....

 

Stap 5. Maak jezelf vrij voor een oplossing en meestal komt er na een tijdje - als vanzelf - een creatieve (soms een hele vreemde) oplossing naar voren. Je merkt de opluchting meteen en deze oplossing is dan ook acceptabel.

Belangrijk- een creatieve oplossing is misschien niet meteen het gouden ei, die alles in één keer oplost, maar het is wel de oplossing die op dit moment bij jou past. Ga er vanuit dat niets zomaar tot je komt. Alles - dus ook deze creatieve oplossing - heeft een doel.

Probeer het eens een keer. Als mijn manier je niet bevalt, kijk dan eens op internet en bekijk een filmpje over focussen. Succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt vervolgd.

E-mailen
Map
Info