www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

WTF.

 

De titel van deze pagina is niet voor niets. Stomtoevallig....of juist niet, want dromen zijn bij mij ook belangrijk, ....ben ik iets op het spoor gekomen wat alle - zelfs mijn - verbeelding tart.

 

Deze week zal ik het bekend maken, al moet ik nog wel enkele berekeningen maken. Nee, het heeft niets met Kriptos, de Beale cijfers, de schijf van Pfaistos, het Voynich manuscript of Rongorongo te maken, maar er zijn wel raakvlakken.  

 

1. eerste indicaties.

 

Ik zal proberen om zo simpel mogelijk te komen tot mijn "ontdekking".

a. er zijn universele codes terug te vinden, die kennelijk voor het hele heelal gelden. Eenvoudig weg van 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 en verder, de stelling van Pythagoras, de indeling van minuten en seconden....maar ook; Meridianen, lichtsnelheid en maanstanden, de stelling van Fermat, natuurkundige en scheikundige formules. Nog verder, maar dan misschien alleen voor de Aarde - de piramiden standplaatsen, DNA code, chemische elementen, vormen etc.

b. Er zijn ook vreemde codes, zoals de Tarot, de Bijbelindeling / Veda's, Theosofische codes (o.a. het getal hiërarchie van de Dhyan-Chohans 31415 = begin van het getal PI), de hiërogliefen, het aantal Egyptische of Hindoestaanse goden etc..

c. Magische cijfers

 

 

 

d.Priemgetallen, 1,3,5,7,9,11,13 etc. , de Fibonacci getalen 1,2,3,5,8,13,21,35,55 etc. ) (de meeste bloemblaadjes hebben trouwens een Fibonacci getal, bijvoorbeeld madeliefjes = 55) ,

e. De gulden snede/hoek 1,618 - o.a. De verhouding tussen de scheut van een plant/boom en een nieuwe scheut heeft een hoek van 137,5 graden.

360 graden - 137,5 graden = 222,5

360 gedeeld door 222,5 = 1,618 = de gulden snede/hoek = Phi (niet Pi)

 

 

f. Bijzondere getallen o.a. 153 of 7

1 tot de 3e macht + 5 tot de 3e macht + 3 tot de derde macht = 1 +125 + 27 = ook 153!

g.Sierpinsky driehoeken

 

 

 

2. Ideeënleer oude Grieken en Kwantum-mechanica

Plato leert ons dat bepaalde vormen eeuwig, perfect en onveranderlijk zijn. Vormen die buiten de ruimte en tijd zijn gebracht.

o.a. viervlak, kubus, 8 vlak, 12 en 20 vlak. Er zou een bron zijn die deze oervormen schept.

 

 

We komen aardig in de buurt, want vormen zijn ook in de kwantummechanica terug te vinden en in de elementen (proton en elektronen).

Ook van belang.....de schijnwereld, die in de kwantummechanica heerst.

Om het simpel te houden; Neem een lucifer en houdt hem zo dat je alleen het rode kopje ziet.

Draai de lucifer een kwartslag en je ziet een lengte!

Zo is het ook met de schijn(kwantum)wereld. Soms zie je 1 deeltje (rode kopje) en soms twee (een begin en een eind), maar het is uiteindelijk allemaal hetzelfde.

Aristoteles stelt dat de werking van de natuur = vorm + beweging + doel (karma).

Parmenidus en Freud stellen dat tekens (o.a. in dromen) een rol spelen in de werking van de natuur.

Verhouding aarde / Maan 0,273

0 graden Kelvin = min 273

Draagtijd Baby = 273 dagen.

Bestaat er ook een universele  "Godentaal" , waarin afbeeldingen, de Koninklijke Ell (belangrijk bij bouwen Piramide) Phi en Pi een rol speelde? NB de Piramide van Gizeh is gemaakt MET de kennis van het getal 0.

Hoek van het hart in het lichaam en de hoek die de aarde maakt = 23 graden.

Een uitgeklapte kubus = een kruis!

 

3. Verdere verbanden.

 

Zo boven, zo beneden.....is een regel die overal - religies/denkwijze - voorkomt. Dualiteit dus, en goed in zicht door het volgende teken.

 

 

Zo lijkt er ook een cyclus te zijn, een verbintenis met een begin en einde. Bovendien zijn ook ruimte en tijd kennelijk met elkaar verbonden (zie Einstein) (maar als dat zo is, bestaat er dan ook iets wat NIET verbonden is aan ruimte en tijd???

 

Chaldese Kosmologie;

0 = oerbegin

1 = actief mannelijk

2 = ontvankelijk vrouwelijk

3 = 1+2

4 = ordening

5 = de hoogste ingewijde (mens)

6 = hexagram, verbinding. (vandaar de zes muntjes bij de I Tjing.)

 

Tot zover het begin van de inleiding; Conclusie......vormen, cijfers , de natuur, het heelal? en dualiteit (maar misschien juist wel non-dualiteit) hebben met elkaar te maken.

 

4. Het spoor.

 

Al nadenkende (en dromen) kwam ik tot het volgende;

Nu duidelijk is dat er een soort van regelmaat in de natuur terug te vinden is + een schijnwereld, lijkt het van belang, welk spoor daar nu het beste naar toe leidt.

Mijn ingeving werd een irreëel getal, namelijk PI. PI is van belang in een cirkel en heeft geen einde. Het universum heeft ook geen einde, maar wordt steeds groter, totdat het einde wordt bereikt en het weer krimpt.

 

(NB - mijn visie op het einde van het heelal......daar is dus niets. Concreet betekent het dat als je een arm voorbij het universum steekt, je arm verdwijnt, en als je deze terugtrekt, blijft deze weg. Het is net zoals vóór je geboorte.....hoewel al miljarden jaren zijn verstreken, daar was voor jou helemaal niets! )

Een cyclus dus ....een cirkel, PI is van belang.

WAT is PI ?, niets meer dan een oneindig getal, zo lijkt het!

Maar wat gebeurt er als je PI plaatst in de schijnwereld, de negatieve wereld, de andere kant, Ying/Yang, zwart-wit, donker-licht etc.

 

Dat ziet er zo uit.

 

 

Ofwel

 

.......................................................................356295141,3

                                                                                          3,141592653..........................................................

 

concreet betekent dit; zo boven, zo beneden;

alles begint met drie (3,14159 etc.) zonder einder EN

alles eindigt met drie (etc..............95141,3) zonder een beginpunt.

Waar de drie voor staat, weet ik niet, al heeft de Christelijke kerk daar wellicht wel een antwoord op.

 

Maar nu dat wat ik heb getraceerd.

5. WTF

Al lezende over PI, werd er gemeld dat het vinden van je geboortedatum BINNEN het PI-getal redelijk eenvoudig is. De reeks is zodanig lang (oneindig) dat een treffer er altijd wel is.

Leuk om te weten, maar je kunt er niets mee.

Tot ik wat anders probeerde. Hiervoor moet ik even een uitstapje maken naar K.H.

 

6. K.H.

Op 26 mei 1828 dook een zekere Kaspar Hauser op in Neurenberg en wel op de Unschlittplatz (een klein pleintje in het huidige stadscentrum). Niemand wist (ook Kaspar niet) waar hij vandaan kwam. Zijn herkomst, geboorte, zijn leven en zelfs zijn (gewelddadige) dood werd één groot raadsel. Zie Wikipedia en ook het boek, Kelderkind.

 

HET PLEIN LIGT VLAK ONDER NR 36 en 37, zie ook Google earth.

 

7. Coördinaten.

De coördinaten van het plein betreffen.

49.27.09.66 N 11.04.20.11 O

 

8. Coördinaten en PI

Tot mijn stomme verbazing zijn de coördinaten en het spiegelbeeld als getal reeks in PI terug te vinden.

Zie de site PI-search.

Neurenbergs spiegel coördinaat ligt nabij de Antarctica. Uiteraard verschuiven de aardplaten en dus ook Antarctica. Ik moet hierbij ook denken aan de kaart van Piri-reis, waarop Antarctica is getekend met rivieren en bergen. Toen de Zuidpool dus nog niet met ijs was bedekt.

Zo lijkt PI wel een verbintenis met plaats te hebben, maar ik heb geen enkele indicatie (vooralsnog) m.b.t. de tijd.

 

9. 1e Conclusie.

Stel dat het coördinaat en diens spiegelbeeld poorten zijn (een wormgat) tussen elkaar? Dat zou de komst van Kaspar Hauser kunnen verklaren. En wat te zeggen van alle andere mensen die zo maar in het niets verdwijnen? De Bermudadriehoek, altijd nog afgedaan als een fabel, maar is dat wel zo?

 

10. Onderzoeken andere coördinaten.

Piramide Gizeh; 29584497 en 31080313 komen beiden voor.

De spiegel - 79448592 bevindt zich op Antarctica.

De Intihuatana (Machu Picchu) - heilige steen; 13094903 - 72324731, beiden komen voor en ook gespiegeld. (spiegel nabij Chili).

Opmerking spiegel 3094 bestaat niet, 3059 verspringt namelijk op aarde naar 3100...., maar dit zegt m.i. niet veel, omdat het Aardoppervlak in de tijd variabel is, gelet op de contingent verschuivingen. Bovendien waarom zou de spiegel coördinaat op aarde moeten liggen?

De laatste voorlopig; Stonehenge

51104399 N 01493408 , beiden komen voor als ook de spiegels. (9934 bestaat niet, 00 wel, nabij Sri lanka.)

 

 

under construction of wel....wordt vervolgd.

 

E-mailen
Map
Info