www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

TEKENS.

 

Deze pagina staat nauw in relatie met My Dreams. Naar aanleiding hetgeen psychiater Jung beweert, ben ik van mening dat al datgene wat in het dagelijkse leven naar voren komt, herkenbaar kan zijn als een voorspelling of als een uiting van het onbewuste. Wellicht heeft het collectieve onbewuste tevens een bepaalde (grote) kracht of invloed op de toekomst. Zodoende zijn dromen een uiting vooral van het onbewuste en dit is ook te zien in archetypen die daarin voorkomen. zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Archetype_(model)

Hoe werkt dit bij mij?

Het duurde jaren voordat ik een relatie zag tussen bijvoorbeeld een vogel op mijn pad en voorts een positieve of negatieve gebeurtenis. Een waargebeurd voorbeeld; Een dode rat, daarna een wit konijn op een grasveld. Diezelfde dag kreeg ik een vervelend bericht en zag ik even niet hoe dit nog goed zou komen. Echter, dezelfde dag - uit het niets - kwam geheel onverwachts een ommekeer die plotseling veel geluk bracht.

Dit soort zaken zorgde ervoor dat ik op bepaalde tekens ging letten. Vogels, kleuren en vlinders etc. Hoe dan ook, veel zaken die ik inmiddels herken, kloppen met dat wat later op mijn pad komt.

 

 

VFHYKU 869 IIRTTLSSM 908

 

Ik beweer dat hypothetisch bovenstaande tekens een opdracht kunnen inhouden - voor een lezer - om iemand te vermoorden.

 

Mijn theorie;

- Cellen in je lichaam zijn in staat om afzonderlijk - zonder brein of opdracht van je hersenen- zelfstandig een opdracht uit te voeren. (bv het doorlaten van een witte bloedcel in een ader door zich te gedragen als een elastiek)

- Het lijkt dus dat cellen ook voor geprogrammeerd kunnen zijn op een bepaalde taak.

- DNA is zelfs een programma voor je hele wezen en werkt zonder opdracht van een brein.

- Je hersenen zijn mogelijk - zonder dat je dat weet - ook voor geprogrammeerd door ? of

- Je hersenen zijn mogelijk in staat om opdrachten van ? te ontvangen.

- Zodoende is het mogelijk dat je hersenen ook een - niet bekende - antenne bevatten of

- Je hersenen kunnen gedrag X vertonen op basis van enig teken.

- Mijn hersenen reageren bijvoorbeeld - negatief - op bepaalde prikkels, zoals een geur, een voorbeeld of een geluid.

- Mijn hersenen zijn in staat om bepaalde natuurtekens te herkennen. (die van jou ook, als je oefent !)

- Vlinders, allerlei vogels, (dode) dieren, Tarotkaarten etc.. kunnen tekens zijn. (althans, dat zijn ze wel voor mij)

- Er kunnen ook nog onbekende tekens zijn in de natuur, zoals patronen van bomen, de planetengang, sterrenhemel etc.

- Er kunnen ook andere tekens zijn, die bepalen dat de waarnemer gedrag X zal vertonen, bv cijferreeks of letterreeksen.

- Zodoende kan de bovenste reeks , gedrag X inhouden en dus dodelijk zijn!

 

30-07-2016

- Zomaar op straat, een speelkaart, Schoppen 3

= Zwaarden in de Tarot.

Deze kaart staat voor boosheid en irritatie van problemen die van buitenaf worden veroorzaakt.

Ben benieuwd (maar vooral angstig) voor uitslag beslissingen in de nabije toekomst. (klopt, irritatie doordat het heel lang duurt, de procedures, voel me uitgesloten, verstoten).

 

01-08-2016

Stap uit bed en vlak voor me een klein spinnetje lopend van rechts naar links.

Een spin zien in de ochtend - Verdriet of komende verdrietige gebeurtenissen..... ook al een slecht teken.

afwachten....

(slechte dagen gehad nadien......)


14-08-2016

wederom op straat, speelkaart ruiten 7.

Voorbijgaand leed
Dit is niet echt een heel negatieve kaart. Deze kaart laat zien dat de problemen of het verdriet van voorbijgaande aard zijn.

Als er positieve kaarten boven de Vogels liggen, of in de toekomst, dan kondigt zich iets positiefs aan waar je in 1e instantie van schrikt, maar waarvan je achteraf kunt zeggen dat het goed was.

Al met al is dit  een kaart die je vooral helpt om verder te komen en  om problemen te overwinnen. De Vogels is een kaart die tevens staat voor inspiratie.

Steekwoorden
Voorbijgaand verdriet, kortdurend ongemak.

Advies
Ga de moeilijkheden niet uit de weg, maar hou in gedachten dat ze weer voorbij zullen gaan.


(een procedure verloopt zodanig dat het goed nieuws is, maar het probleem weer een jaar verderop komt (een keuring)


22-08-2016

een roodborstje kijkt me aan en zingt.

Roodborstje:
Het roodborstje maakt gebruik van de kracht van zingen, uit daarmee blijheid en het roodborstje bezit de wijsheid door verandering. Het roodborstje staat voor vruchtbaarheid en verjonging.  Het roodborstje wordt van oudsher beschouwd als een bijzondere vogel. Volgens een bepaalde legende haalde een roodborstje een doorn uit de krans van Christus aan het kruis. Hij prikte zich hierbij aan zijn borst waardoor deze rood kleurde en dit is altijd zo gebleven. Roodborstjes worden beschouwd als boodschappers van de geestelijke wereld. Tegenwoordig lijken de vele verhalen van roodborstjes die aan rouwende verschijnen, deze theorie te bevestigen.

(ik rouw om mijn verliezen, werk, collega's vrienden, gezondheid etc.)


25-08-2016

- ganzen vliegen precies over me heen (zij gaan verder......)

- rode kat

- een klein dwarrelend veertje boven me, wat niet daalt.


 29-08-2016

schoppen boer op aansteker.

Integriteit
De afbeelding van het Kind  staat voor prettige ervaringen met anderen, voor openheid en intergriteit. Ook verwijst deze kaart naar het kind in het algemeen.

De kaart geeft ook aan dat je kunt rekenen op  waardering van de mensen om je heen. Je ontvangt steun wanneer je dat nodig hebt.

Deze kaart kan ook duiden op vernieuwing in je leven. Is er een idee dat je wilt uitvoeren of een nieuwe richting die je wilt inslaan? Deze kaart zegt je dat de kans groot is dat je zult slagen.

Als persoonskaart
De schoppen boer wijst op een beweeglijk kind, een kind dat niet op zijn of haar mondje is gevallen.

Steekwoorden
Kind, openheid, creativiteit, waardering.

Advies
De bezigheid is belangrijker dan een mooi resultaat. Doe de dingen zonder prestatiedwang, er mag bij gelachen worden.


04-09-2016

gevoelig.........(voor mij en de lezers.)

Deze week expliciet even bij een dorsmachine stilgestaan. (volgens mij om spinazie te oogsten.) Veel spijlen, messen ect. Je kunt het niet laten, althans ik niet.....om te overdenken wat er gebeurt als je daar in terecht komt. Helaas...enkele dagen later een ernstig bedrijfsongeval in een machine nabij mijn woonplaats en op een boerderij waarop ik uitkeek, toen ik de machine bekeek.

Actieve duwer? Moet ik beter observeren of letten op subtiele tekens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Map
Info