www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

 

Reïncarnatie.

Ik heb mij een tijdje bezig gehouden met het onderwerp Reincarnatie. Ik hou in het midden of ik hierin geloof. Met name vind ik interessant wat de impact zal zijn, indien het mogelijk is.

En vooral.....als de reïncarnatie niet goed verloopt. Wat dan?

Stel je bent een gewoon iemand, net zoals ik. Gezin, een baan, hondje etc. Niets speciaals, althans...ik haal de krant niet, behalve misschien met een bericht van overlijden.

Als ik overlijd en stel dat ik reïncarneer, dan moeten de bepaalde elementen wel goed gaan!

1. plaats

2. tijd

3. hoedanigheid

4. geheugen-blokkade

 

Ad 1 - het beste lijkt mij dat je niet opnieuw geboren wordt op dezelfde plaats, behalve als er een volledige geheugen-wis is geweest. Ik stel mij voor dat nu het doel van reïncarnatie verbetering van je ziel is, je juist niet nog eens in dezelfde plaats terecht komt. Hoe sneu als je bv overlijdt te Tsjernobyl en daar ook weer kort daarna terugkomt om wederom besmet te worden met radioactiviteit. Reincarnatie heeft een doel, dus een geheel andere plaats, lijkt aannemelijk. Dat een Daila Lama elke keer in Tibet te vinden is, is m.i. ook onlogisch, behalve als die DL elke keer meer bijleert en dat schijnt niet het geval te zijn. Elke DL is m.i. even slim en even wijs. (Als het wel zo zou zijn, dan zou de DL een soort supermens inmiddels moeten zijn).

Ad 2 - Zoals aangegeven vind ik een onmiddellijke terugkeer niet zo handig. Wel leuk hoor als je direct na je overlijden als baby bij je eigen kleinkinderen terecht komt, maar ergens knaagt dat. Indien het samenvalt met een gestoorde geheugen-wis dan ligt verveling op de loer.

Ad 3. Terugkomen als goudvis in een kom, is m.i. het ergste. zeker als je zou weten dat je een goudvis bent geworden. Terugkomen als mens is ook variabel. Gewenst...ja, knap, slim, rijk, gezond lichaam = prima, maar je kunt ook als een blinde in een klein dorp te India worden geboren.

Ad 4. Een goed uitgevoerde geheugen-wis is heel belangrijk. Dat je een beetje weet...he, dit ken ik, of he, die persoon voelt direct goed, dat mag en is zeker niet schadelijk. Maar het wordt wel een probleem als je terugkomt en je weet nog heel veel van het verleden. Verdriet, gemis ligt op de loer en een zoektocht naar je roots in het vorige leven lijkt bijna zeker. M.i. zal het vooral verdriet opleveren. Immers, het leven zit vol van verdriet en het lijkt onmogelijk dat iemand die je kent vrij is van verdriet. Vanwege de immer aanwezige verdrietige kant van het leven, lijkt reïncarnatie op zich al een lastige optie.

wordt aan gewerkt....

 

 

E-mailen
Map
Info