www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

PARANORMAAL XXL. (Een tipje van de sluier)

Uiteraard kennen we allemaal de "uitzonderlijke" vaardigheden van waarzeggers. Bekende verhalen inmiddels, maar in deze wereld, zijn er ook voldoende charlatans terug te vinden.

In tegenstelling tot de oplichters, heb ik ondervonden dat er onder de ware categorie ook een ware buitencategorie is, die oprecht en zeer kundig te noemen valt. Meestal zijn zij ondergronds werkzaam en wel aan de goede zijde, namelijk die van het dienen van de mensheid. Een voorbeeld van een dergelijke grootmeester/buitencategorie daarvan was Helena P. Blavatsky. Zie Wikipedia; Theosofie, de Geheime leer en vooral Isis ontsluierd. Ook Cheiro, handlezer van beroep in de 19e eeuw, was van die positieve buitencategorie. Het spreekt voor zich dat er ook een schadelijke stroming is, die helaas maar al te vaak succes boekt. Ook die elementen werken ondergronds, althans buiten ons beeld.

Ik kan er niet al te veel over zeggen (heb wel toestemming gekregen), maar inzicht naar de huidige levende buitencategorie, heb ik reeds enkele jaren verkregen. Eerst alleen via mijn dromen, maar later ook via contact-momenten.

Dat er een wereld op dat gebied is, een soort van "orde", kan ik best verklappen, omdat dit al eeuwen wordt aangenomen. In het licht van - het idee - zal ik een tipje van deze sluier oplichten. Dit ter inspiratie voor schrijvers, game-designers en voor diegenen die hier baat bij hebben.


De positieve buitencategorie;


- de grote zieners. (een ander woord, weet ik even niet). Jezus, Boeddha, Mohammed? en H.P. Blavatsky vallen hieronder. Een persoon die het grote geheel door krijgt of heeft en begrip heeft om het juist te interpreteren. Niet alles wat deze categorie deelt is direct bruikbaar. Het is meestal verhuld in een sluier.....Het is aan anderen om de sluiers te doorzien en deze te gebruiken. Het is niet voor niets dat de ware praktische Theosoof, Boeddhist, Moslim of Christen de mensheid dient. (voor meer info, zie ook Theosofie.) Er zijn ook huidige grote zieners. Zij komen pas in beeld, als daar de noodzaak toe is.

- diegenen die de ware aard van de Aarde en de Mens zien. De Aarde en de Mens zijn zevenvoudig. Wat dat exact inhoudt, weet ik niet. M.i. gaat het hier om de geestelijke evolutie van de Aarde en de Mens. Wellicht ziet de ziener (middels Aura? ), de ware aard van de Mens in zijn vorige of toekomende vorm. Een zwak afgeleide is de Astroloog. Deze zieners waarschuwen op een indirecte wijze. (soms via dromen dus.)

- De wandelaars... Zij stappen van verleden, naar de toekomst, via het heden. Zij beïnvloeden soms, de tijd of de gebeurtenis.

- Systeem-herkenner. Zij zijn één met de natuur en in staat om te zien wat de toekomst brengt, via signalen uit de natuur. Vroeger waren dit o.a. vogelwichelaars. De Mythe Merlijn, was zo iemand. (althans de werkelijk geleefde persoon, die later Merlijn werd genoemd.)

- De Meta-helder-horende. Deze persoon krijgt direct orders. Let wel, orders! (stemmen dus). Dat is wat anders dan een gewone helder-horende of helderziende.

- De rechters. (ik mag hier niet te veel over plaatsen). Deze personen zorgen voor rechtvaardigheid, indien een groot onrecht heeft plaats gevonden.

- Wakers. (ofwel in de gewone voertaal Engelen.) Zij beschermen en strijden tegen komend onrecht. Ze kunnen niets herstellen!

- de Weegschaal. Zij herstellen onrecht. Dit is de zwaarste taak. Vaak genoeg brengen zij ongeluk om juist het evenwicht te herstellen.


De negatieve buitencategorie;


Ik mag ook hier niet veel over kwijt. Het moge duidelijk zijn dat er aan de andere zijde evenzo krachtige elementen werkzaam zijn. Soms zijn het elementen die eerst aan de andere zijde behoorden. Al met al, veroorzaken zij veel onrecht, ellende en dood. Het gaat hier niet om de gewone crimineel of krankzinnige. Dat zijn gewoon pionnen op het veld, die gebruikt worden door deze categorie. Immers....niemand wordt als moordenaar geboren. Zij zijn allen beïnvloed! Aan de buitenzijde ziet niemand de ware aard van deze categorie, maar het moge duidelijk zijn, dat er velen onder ons zijn.

- duwers zijn kwade krachten, die letterlijk een slachtoffer naar het ongeluk duwen. Hoe vaak lezen we niet over een ongeval, met onbekende oorzaak. (treinongevallen), zie ook mijn bericht in My Dreams 04-09-2016.

- Lokkers zijn kwade krachten, die een mens (jong of oud) lokken naar het ongeluk. (zandbergen, gevaarlijk water enz. )

- Gifmengers, zijn diegenen die dood en verderf veroorzaken middels giftige stoffen. Meestal betreft het oudere mensen en zo voorkomen ze de ware doodsoorzaak. De ouderen zijn meestal mensen met veel wijsheid en zouden jongeren dus positief kunnen beïnvloeden.

- Doeners zijn kwade krachten die net als de duwers voor "pech"zorgen. "Dat nou net die boom daar moest terecht komen enz. enz,"......

- intriganten zijn kwade krachten die uit het niets komen opdagen......voor veel onrust en/of onherstelbare ruzie zorgen....en daarna met de Noorderzon verdwenen zijn.

- pushers zijn kwade krachten, die invloedrijke mensen naar de slechte kant begeleiden. Albert Speer, Nietzsche of Martin Bormann waren wellicht dergelijke figuren. (Niet dat Hitler daarmee wordt vrijgepleit! ). Overigens is niet uit te sluiten dat ook deze invloedrijke mensen ook afzonderlijk nog werden beïnvloed!

- roepers, zijn kwade krachten die mensen toespreken (meestal in hun hoofd) om "iets slechts" te ondernemen.

- zaaiers, zijn kwade krachten die het moraal van de mens ondermijnen. Te denken valt aan dierenmishandelaars, grafschenners of het stelen van belangrijke dingen voor arme of afhankelijke mensen.

Meer wil en kan ik niet vertellen.

MJ 18-08-2016.E-mailen
Map
Info