www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

De wacht van de Koning.

Er was eens een oude Koning en hij voelde zich ondanks zijn sterke kasteel niet veilig. 

Hij vertrouwde niemand. Iedereen zou toch zijn vele goud of zijn drie mooie dochters willen bezitten, zo vond hij. Zodoende stelde de Koning een super-wacht samen om al zijn goud en vooral zijn prinsessen te beschermen.

De Koning zocht niet de sterkste, maar zijn meest slim-sterke mensen van het volk om zijn angst te beteugelen. Slim en sterk tegelijkertijd, alle anderen waren ongeschikt.

Er volgde een sollicitatie-ronde. Eén van de gegadigden was een wiskundige smid, de andere een magiër (zoiezo slim en sterk) en weer anderen waren ook erg sterk en slim tezamen, omdat ze meewerkende bazen waren van de supermarkt, de vuilophaaldienst en de houtzagerij.

Dat de supermarkt en zo geen baas meer had, vond de Koning onbelangrijk.

Op een dag gebeurde tijdens Koningsdag het onvermijdelijke. Een dochter verdween en de Koning verwachtte dat zij was ontvoerd en hij al zijn goud zou moeten inleveren om haar terug te krijgen. De wacht werd opdracht gegeven om al hun talenten in te zetten om de prinses snel terug te krijgen.

De wiskundige vertelde dat hij berekend had waar ze te vinden moest zijn. Hij zou de leiding over de wacht nemen en haar terug veroveren. De Magiër stelde dat hij de leiding moest nemen, want er waren duistere machten buiten het Kasteel. Een andere vond zichzelf het meest geschikt, omdat hij altijd al leiding aan de supermarkt had gegeven en de baas van de houtzagerij vond dat hij het bos het beste kende. 

Aldus ging de gehele wacht met hun eigen gevolg er op uit en het kasteel bleef bijna onbeheerd achter.

Op alle vrouwen, kinderen en nietsnutten na.

De waarheid was dat de prinses zich in het kasteel had verstopt, omdat ze ongelukkig was geworden. De Koning was zo op zijn goud gesteld, dat hij niets wilde delen. Dus ook niet met een Prins die zijn dochter wilde huwen.

( ik denk nog na over het einde.....wordt vervolgd.)

 

E-mailen
Map
Info