www.ideemachine.nl (Robots&Zo)
                                                                                                 

 

 

 

 

De geschiedenis der Kabouters.

Er is al veel over Kabouters geschreven, maar meestal in de vorm van een "avontuur".

Rien Poortvliet heeft een korte impressie gegeven m.b.t. de geschiedenis van dit volkje in zijn boek de oproep van de Kabouters. Daarnaast hebben ook veel dorpen, provincies hun verhalen.

Nog nooit is het - volgens mij - samengevoegd tot een geheel.

 

 

(Dat Kabouters alleen een rode puntmuts en baard dragen, is volstrekte onzin.)

 

Het boek zou kunnen starten met het vinden van een soort steen van Rosetta in Scandinavië. Hieruit wordt een onbekend schrift gevonden en is dus via Runen en Hiërogliefen. (De schijf van Phaistos heeft een dergelijk geschrift.)

 

 

Daarna uiteraard een grote hoeveel schrift. (in potten of in een eeuwenoud boek)

 

De vertaling levert de volgende hoofdstukken op.

1. Evolutie, vertakking vanuit kleine bosmensen naar Kabouters

2. Afstand nemen van de mens.

3. Atlantis - zondvloed

4. Beroemde avonturen. (met dieren / mammoets / trollen etc. )

5. De grote trek naar het noorden.

6. Koningschappen.

7. Dino-tijd, IJstijd, prehistorie, 1e ontwikkeling, 2e ontwikkeling, Donkere tijd, tijd van grote oorlogen.

8. Nu/toekomst.

 


E-mailen
Map
Info