Ideemachine.nl
                                                                                                 

De Laatste Robot - L-6

De Meesters van Acht


Verder bouwden zij torens en poorten aan weerszijden van de bruggen bij de uitgang naar de zee.

De zinnen die ooit, millennia geleden werden opgetekend door Plato kwamen als vanzelf naar boven. Het donkere gerucht wat inmiddels al een hogere plaats ingenomen, namelijk die van informeel nieuwsbericht, had ook betrekking op veiligheid. Hoewel Rotopia schijnbaar niets te vrezen had, bleef altijd ergens op de achtergrond het belletje rinkelen wat Tara gratis had verkregen tijdens haar eerdere avonturen. Het was ook daarom dat zij de buitenste "ring" tot verbazing van alle robots, er was immers geen zee te bekennen, had laten versterken met een hoge muur en acht imposante Torens. De acht Torens stonden precies in het midden van twee kanalen, evenzo acht in totaal en waren ongeveer twintig meter hoog. Zodoende leek de buitenzijde van Rotopia op de Chinese muur. Tara had destijds gezorgd voor een vriendelijker aanblik door altijd alle poorten open te zetten.

Ze berekende een vraag, namelijk hoelang ze dit nog konden volhouden? Bij sluiting zou vooral de stad Utopia, waarvan enkele wijken als een worm gedeeltelijk binnendrongen in de gebroken cirkel, de klos zijn. De economie tussen mensen en robots verliep via de Poort van Thermopilay nabij de befaamde brug tussen de twee steden. Eronder lag de rivier van zuur. Nog steeds rokend en angstaanjagend groen van kleur. Wie naar beneden keek kon boven het zuur een berg van schroot zien. De reststukken van robots, die de sprong hadden gemaakt, maar niet door Tara waren gered. Het deed Tara weer herinneren in haar opslag-systeem over de ongelukkige Tim. Er was toen nog geen sprake van redden, behalve zichzelf uiteraard...en Tim, arme goedaardige Tim, loste als één van eersten op. Verloren voor altijd.

De nauwe verbinding tussen Utopia en Rotopia werd gekenmerkt als opmerkelijk en ook historisch van aard hoewel de meeste reizigers louter de nuttigheid ervan van belang achtten. Ook Tara had als eerste belang de nuttigheid ingezien al had ze liever gehad dat de buitenste ring een volmaakte cirkel zou zijn geweest. Ze analyseerde dat de Meester van Thermopilay een zware opdracht zou verkrijgen als het nieuwsbericht zou zijn gebaseerd op een kern van waarheid. Er werd op de deur geklopt en Kria verscheen in de deuropening. Ze boog.

"Tara....de Meesters van Acht zijn er". 

Vergaderingen tussen mensen onderling verlopen meestal volgens een gebruikelijke weg, maar bij Robots is dat volstrekt anders. Zo ook nu.

Tara bracht intern een stelling naar voren en verzocht om een 100% conclusie. De stelling was eenvoudig en duidelijk.

"Loopt Rotopia gevaar?"

Een groene nul verscheen rechts bovenin de hoek van de kamer en was voor iedereen goed zichtbaar.

Als eerste reageerde Athene, Meesteres van Poort Thermopilay, een fiere en groot van stuk zijnde cyborg. Ze had een robot-hoofd en een vrouwelijk menselijk lichaam. Een ware cyborg zodoende maar niets minder waard dan welke andere robot dan ook. (behalve dan een valse cyborg, die met een menselijk brein was begiftigd.) Ze projecteerde een visuele opname van een ontmoeting tussen enkele bekende mensen van de Raad. Het moest een bevestiging voorstellen van een samenkomst, welke alleen werd gehouden bij zeer belangrijke te nemen beslissingen. Het percentage schoot van 0 omhoog naar geel, 69%. Toen Athene inzoomde op één van de gezichten, de zogenoemde vierde man, steeg het percentage naar oranje, 82%. Anders gezegd...een belangrijke beslissing door de mensen-raad was genomen, maar dat zei nog niets over Rotopia.

Haar reactie was kort maar krachtig. "Twee weken geleden opgenomen door LR-16", zei ze droogjes. Iedereen wist wat dat betekende. LR-16 had een libelachtig uiterlijk, klein van stuk, maar voorzien van een uiterst krachtige camera. Met de LR-16 kon niet worden geknoeid, omdat door aanraking van een mens het apparaat zichzelf onmiddellijk vernielde. Ook kon een foto alleen worden gedownload door invoering van een code. Slim, snel en volstrekt betrouwbaar dus.   

De volgende Meester, Hades, Meester van Poort 2, Olympus, een forse werk-robot met enorme dikke tentakels, stond op en projecteerde een beeld van een vernielde werk-robot in de mijnen van Ska. "Er is iets gaande in de mijnen, zo heb ik vernomen van enkele terugkeerders. Er is onrust daar en het schijnt dat er "experimenten" worden uitgevoerd".

"Verklaar je nader Hades", zei Tara en gebood hem te gaan zitten. Ze wilde niet dat de zware robot door de kamer ging lopen om zijn woorden kracht bij te zetten.

"Juist...wat ik heb vernomen van Linz, een uitgezonden werk-robot, type 5 is het volgende; 

105884856-WR656897 opdracht in Tunnel 21 - geen retour

115884856-WR656897 opdracht in Tunnel 21 - geen retour

125884856-WR656666 opdracht in Tunnel 21 - geen retour

135884856-WR654356 opdracht in Tunnel 21 - geen retour

14........"

"Oke helder Hades, Maar wat zegt dat?....Wellicht zijn deze Robots gewoon daar gebleven. Ik vind dit niet ongebruikelijk", bromde Leonidas, Meester van Poort 3, Cybli, een evenzo krachtige en zware werk-robot. 

Enkele andere Meesters knipperden instemmend met hun lichtsensoren.

"Ho, ho, stop Meesters". Tara stond op en gebood Hades de opsomming achterwege te laten en verder te gaan met het presenteren van zijn gegevens.

"Dank, Tara. Oke...nou in totaal betrof het in één week, meer dan 13 Robots en elk van een ander type. Linz berekende een speciaal probleem in Tunnel 21 en besloot om op onderzoek te gaan. Niet uit nieuwsgierigheid, maar..."

"Geen details, Hades...feiten", brak Tara in.

"Oke...nou, uit onderzoek in tunnel 21 bleek dat alle robots gedeeltelijk waren gedemonteerd, alle onderdelen lagen uitgesteld en mensen in rode pakken maakten aantekeningen. Aan het einde ging het robot-brein in een bijzondere machine. Dat is het."

"Vermoedelijk een gruizelaar", fluisterde Moira, Meesteres van Poort 3, Sparta, een elegante lange vrouwelijke cyborg met vier tentakels.

"Ja, mogelijk een gruizelaar. Een apparaat wat robot-breinen kan vernietigen", voegde Hades toe.

"Feiten...Hades en Moira". Tara keek hen streng aan. Ze raakte geïrriteerd omdat een verhoging van het percentage uitbleef.

"Nogmaals excuus Tara", zei Hades. "Een gruizelaar, het was een gruizelaar. Ik heb een opname van Linz verkregen via een scan van zijn opname-systeem. Kijk maar".

De Meesters van Acht en Tara keken allen strak naar het scherm. Daar verscheen een wazige foto van een blijkbaar ingewikkelde machine. Tara verbeterde de resolutie en dat gaf direct een vermeerdering van het percentage naar 94%. Duidelijk zichtbaar kon tussen alle leidingen het beruchte frexpansie-vat worden onderscheiden van de rest van de machine. Een vat meestal gemaakt van een mengsel Stino-plastik met Fero-zinide, onverwoestbaar en bestand tegen extreem zware ontbrandingen en ontploffingen door een uniek luchtontsnappings-systeem waardoor het vat zelf, nooit beschadigde. Wat het meeste opviel was het formaat. Kleiner dan verwacht en kennelijk mobiel. Toen ook het systeem dat laatste door had, steeg het percentage naar 96%.

Er viel een stilte. Tara was de eerste die diep zuchtte en vervolgens rustig vroeg of er nog meer kon worden bijgedragen.

Nyx, Meester van Poort 3, Ouera stond langzaam op. Hoewel klein van stuk en een beetje rommelig van uiterlijk, kon niet worden gezegd dat Nyx zelf ook rommelig van aard was. Ze hadden met zijn allen gewacht op zijn bijdrage. Iedereen wist dat Nyx de meest goed geïnformeerde Meester was - zelfs beter dan Tara - Dat vanwege zijn heimelijke contacten met mensen.

"Helaas Tara. Ik kan geen feiten op tafel leggen, maar wel een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheden. Allereerst moet ik opmerken - en dat is wel degelijk een vaststaand feit - dat de mensen op Aarde een negatief beeld hebben ontwikkeld naar aanleiding van de aanslagen. Wie ook het brein achter deze aanslagen is...vaststaat dat de uitvoering in handen is van gemanipuleerde robots".

Het percentage gaf 98% aan, dieprood van kleur.

"Kijk...we hoeven geen samengestelde analyse te maken, want het percentage doet dat al voor ons, maar één ding acht is van het allerbelangrijkste belang. Wie wordt benaderd voor dergelijke experimenten en wie voert ze uit? Dat is essentieel. Mijn gegevens duiden richting één persoon.....Sun Tzu is door een lid van de Raad, Anthenais benaderd op het eiland Taiwan". Nyx ging zitten. Het percentage schakelde met een kleine klik door naar 99.

Alle Meesters en Tara besloten tot een time-out om de gegevens na te rekenen, daarna te analyseren en vervolgens een conclusie te trekken. Het duurde enkele Tym-minuten en toen was iedereen klaar. Het licht van de korte knipperingen viel als een regen van bliksemschichten op het profiel van Sun Tzu.

Tara had het profiel van deze Mens naar voren gehaald. Zijn gezicht had onmiskenbaar Aziatische trekken en een overdreven gele kleur. De ogen stonden uiteraard een klein beetje scheef ten opzichte van de overige mens-soorten en waren tot een smal spleetje toegeknepen. De slim en sluwheid voelde je direct, als je een mens was tenminste. Zijn postuur kon niet als indrukwekkend worden aangemerkt. Hij was eerder wat slungelig, miezerig en leek verwaarloosd doordat de kleding aan alle kanten gerafelde stukken had. "Die zaten er niet voor niets", berekende Tara. De beste man was een meester in vermommingen en het bergen van heimelijke wapens.

Tara had ook een analyse van zijn staat van dienst gemaakt. Haar conclusie; een overweldigende strijder, denker en heerser tegelijkertijd. Hij had ook niet voor niets deze naam overgenomen van zijn voorbeeld, de man die ooit het boek; "de kunst van het oorlogvoeren" had geschreven. Zijn meest aansprekende wapenfeit betrof de overmeestering van de Qudi-terroristen tijdens het beleg van fort Stug op de maan Callisto van Saturnus. Iedereen op Aarde kende de list die hij had bedacht om de terroristen te bewegen zich te laten zien. De grote gok destijds op het eergevoel van de strijders pakte goed uit en ondanks dat hij zijn leven in groot gevaar bracht, was de totaal overwinning van hem. Tara kende de list. Hij had eerst voedsel voor de gegijzelden laten brengen, met daarin verpakt een antibiotica. Vervolgens mochten alle terroristen één voor één met hem op interview voor de Gazeta Totala waarbij hij hen infecteerde met een extreem overdraagbaar virus. Binnen drie dagen waren alle strijders dood en wandelden de gegijzelden rustig naar buiten. De Aarde was lyrisch omtrent het optreden en dit maakte zijn roem nog groter dan die van Alexander de Grote. "En deze grootheid, deze man...gaan wij mogelijk treffen", berekende Tara.

Het één na laatste woordje - mogelijk - werd de verstoorder van de volmaking van het percentage. Zoals verwacht steeg het niet naar 100%, omdat het eenvoudigweg niet zeker was dat hij op zou trekken naar Rotopia.

"We moeten eerst meer weten", werd de uitslag van de getrokken conclusies. Tara ronde de meeting af door alle Meesters opdracht geven informatie te verzamelen. Zwijgzaam verlieten ze de kamer. Elke robot had zijn bedenkingen, maar een feit was ook dat de vraag niet met 100% kon worden beantwoord.

Een kapitale fout....Een klassieke robotische fout.


wordt vervolgd op L-7.  

E-mailen
Map
Info