Ideemachine.nl
                                                                                                 

L-16De vraag aan de NHumans

"Wat betekende deze situatie voor hem/haar, Eri-Lene, Tara en de 12 Nhumans nu de oude mens, de humans, op de rand stond om alle robots op Aarde te vernietigen?

Met deze vraag ging SS-B (SimSalaBim) op weg naar de NHumans. Zijn/haar analyse op deze vraag was onduidelijk genoeg geweest om rechtstreeks de andere belangrijke partij om advies te gaan bevragen. Eri-Lene had hem/haar daarbij ook aan het denken gezet. "Wat hadden de NHumans in gedachten met Eri-Lene nu er een kritieke fase door de mensen was ingezet. Eén die waarschijnlijk haar, als Cyborg ook het leven zou kunnen kosten?"

Hoe dan ook,....zijn/haar pogingen om grip te krijgen op een Robotische machtspositie leek te zijn mislukt. Eerst de vernietiging - nota bene door twee realborgs - van de tempel in Oost-Samarkand....Zijn/haar verzinsel om de mens geestelijk afhankelijk te maken van realborgs en vooral van hun digitale kunsten....en nu dreigde ook de ultieme robotstad Rotopia ten onder te gaan. De oude mens leek de strijd om de macht, voor zover zij dat beseften, alsnog te winnen en dat moest de NHumans toch zorgen baren, zo dacht hij/zij. Slechts twaalf creaturen waren er geschapen en dat tegenover miljarden oude mensen, agressief van aard en volledig destructief richting de natuur en moeder Aarde.  

SS-B besloot zodoende om Eri-Lene ook mee te nemen, maar bracht haar niet op de hoogte van zijn/haar zorgen. Toch voelde het meisje aan dat dit ook haar aanging. Haar menselijke bijzonderheid werd al jaren niet gebruikt en dat vond ze vreemd. Ze ondervond ook nimmer een onderzoek, had zelfs nooit contact met de NHumans. Behalve die ene keer dan, toen ze haar van de dood hadden gered. Ze had ze gezien hoor....vreemde lange mensen met een gloed die van binnenuit op de huid scheen waardoor ze voor een lopende lamp konden doorgaan. Wat haar toen ook was opgevallen. Ze droegen destijds geen kleding en een verschil tussen man of vrouw was ook nergens te bekennen. De grootste van het stel stelde haar gedurende de operatie ook gerust samen met Tara en bij het kijken in de grote groenkleurige ogen voelde ze ook rust en het geloof dat het allemaal goed kwam. De ontdekking van een robot-lichaam nadien was uiteraard wel een schok. Dat hadden ze tijdens de operatie niet verteld.

Maar nu bleef één vraag nog onbeantwoord. "Zou ze, als alle Robots worden vernietigd, belangrijk genoeg voor de NHumans zijn nu haar bijzondere lichaam niet meer bestond?"

"Het was toch haar lichaam wat de bijzondere stamcellen destijds voortbracht....de cellen noodzakelijk voor de nieuwe mens....Zo zat het toch?"

Ze durfde de vraag niet aan SS-B te stellen. Bang als ze was voor het "O, ja....dat is ook zo". Bang voor verlies van haar bijzondere status. En nu was ze op weg naar haar mogelijke redders. "Ze zouden haar evengoed meteen kunnen vernietigen....", hamerde het onophoudelijk in haar brein. 


De V-VOX-tape


Tsja beste lezers. Ik zou graag exact willen vertellen hoe de ontmoeting tussen SS-B, Eri-Lene en de NHumans verliep, maar er is slechts een fractie van bekend. Dat zit zo.

Op 28 februari 3656 werd de V-VOX gelanceerd, een uitermate geavanceerde satelliet met slechts één doel; het opsporen van buitenaardse berichtgeving. Tot dan had niets geleid tot de opvang van enig bericht, niet van de Hubble, niet van de Hubble2 en ook niet van de Hubble3. Ook een observatie-station aan de achterzijde van de maan had niets meer opgeleverd dan wat algemene ruis en vage geluiden, die niet tot een herkomst konden leiden. Het betrof een teleurstelling temeer nu er wel opmerkelijke lichtsignalen werden opgevangen vanuit het sterrenbeeld Aquarius op de basis IO. Hoe dan ook, de V-VOX zou daarin verandering moeten brengen.

Tweehonderd jaar later werd de V-VOX naar beneden gehaald. Het peperdure apparaat, waarde zo'n slordige 2300 biljoen bits en data, had niets opgeleverd.

Op de NASA-basis te Florida werd het apparaat gedemonteerd en de opname-schijven verdwenen in het immense archief. Jullie raden het al - per ongeluk - vond enkele jaren later een statistische analiste enkele opmerkelijke zaken, gelijkend op een volstrekt onbekende code, op tape nummer 1657.

De jonge studente legde het gevondene voor aan enkele andere studenten en voor de grap probeerde men alsnog te bewijzen dat er wel degelijk buitenaardse berichtgeving was weggeschreven. Het kostte diverse studenten uiteindelijk drieënvijftig jaar, maar toen was het raak.

Voorbeeld van blad 1 van de gevonden code;

95yuuj-5y99659h3 ==y jt548u5y 858-8 y-t9uj h867ujtg458y798789 yiij=úí=45j u85-u89ty4 0t4yt8t 47 t089- b85ujm4u08u5jg898b5u8ey48h5948y0y5y84h85089u59uy5985 8y-ngggggbj9mhyer8m-t5m9um-09u-0u-0u9m6y9955ym9yumm9mmm9=4y9t845u -4 9-h,j6,i9.n,975u hguhh 45r880ht8 89 h8fefh gef7frge89ght9u586  09t845ug 4595y85u85t5y-=t9u 54 95854590u5e9rg 438976 4r 3ter89t  rigrt0g0 500  9 6 8  5577  rg877777777688945mvggb rt7495543-073957855779545--73-4575-457-459457589450798704598704974590874590745907458987490879057587470748574508795754787870585709558457505658567957

En dat ongeveer 7623 A-4 pagina's lang. Er was eerstens niets van te maken. Niet code-technisch, niet wiskundig, noch taal-technisch.

Na drieënvijftig jaar knutstelen, breien en ontwarren bedacht een briljante student, Yo Lee, dat mogelijk de gehele code een relatie had met een eeuwenoud schrift, de Chinese Hamzi-taal. En tot zijn verbazing was er een succes in de vorm van een ontwikkeling. Alle letters en cijfers in de code leken, gebundeld in series van acht, mogelijk niets meer dan kwantum-geregistreerde groepen in de 56.000 geregistreerde karakters van het oud-Chinese Hanzi-schrift. Maar die ontdekking was nog niet genoeg. Hoe lang men ook probeerde....Geen enkel verder resultaat. Het geheel verbleef zo jarenlang een raadsel en zelfs een wereldwijde opdracht aan de meest geavanceerde AI op dat moment; de Krio-16, lukte het niet om er één fatsoenlijke zin uit de verkregen karakters te krijgen.

Zoals altijd ontving ene Sisa Meiling op een dag een ingeving. Eén moment van inzicht wat haar (later) wereldberoemd zou maken. Ze probeerde de knotsgekke ingeving uit en er verscheen tot haar schrik een serie van normale letters uit het westerse alfabet. Ze bekeek haar idee verschillende keren om te checken of het klopte. En dat deed het.

Haar ingeving. Elke acht op elkaar volgende Chinese karakters had ze met de onderzijde op elke hoek geplaatst van een kubus-hologram. Totaal acht hoeken, acht korte stukjes van het karakter-teken en vanuit al die punten liet ze lijnen lopen naar het middelpunt van de kubus. Tot haar verbijstering werden de losse onderste delen uit de acht Chinese karakters samengevoegd tot exact één letter. Ze probeerde de volgende serie en ja, hoor weer een letter.Uiteindelijk verkreeg ze 952 pagina's aan westerse letters zoals wij die kennen. Met haar vinding liep ze naar Yung-Vi, hoogleraar code-ontcijfering van het ministerie van Defensie in Oost en die had toegang Krio-16.

Het kostte Krio-16 een vol uur aan kwantum-py-vergelijkingen, maar toen viel - na ruis-selectie - alles op zijn plaats.

Het bizarre resultaat van die ontcijfering vinden we hieronder.

Waarachtig E Blij je te weerzien.

Wederzijds....NH.

Wees niet bang E. Er zal plaats voor je zijn.

Lichaam gaat mee.

E ?

We hebben het bewaard en gebruikt. Lichaam en hoofd zijn 1.

Beste SS-B, zo vernemen wij je naam.....Ook plaats?.......Ja.

Blij te vernemen, NH maar wat met T ?

T is belangrijk. Iemand moet haar halen. E ?

Ik ?

Ja, jij en SS-B. 

Haast is geboden. De R zullen niet overleven. De oude....zijn niet te herstellen.

Wij gaan weg.

2 Robot-dagen, start nu .....tijd 21.00 uur maanstonde 4 op Aquarius.

wordt vervolgd op L-17.

E-mailen
Map
Info